Stadsproject Wet - Bral dient bezwaarschrift in: "Beter, maar nog niet goed genoeg"

De Brusselse regering heeft werk gemaakt van een nieuwe versie van de voorschriften voor de Wetstraat. Het gaat om een verbetering, maar we blijven toch op onze honger zitten: geen woord over mobiliteit, niks over vermenging van functies en geen maatregelen om een vermenging van functies te garanderen of rond de onvermijdelijke werfhinder. Bral is het niet eens met hoe de regering de Wetstraat ziet, en diende daarom een bezwaarschrift in.

Tijdens het openbaar onderzoek over de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor de Wetstraat kwamen er veel vragen over de effecten ervan op de omliggende wijken. De regering heeft daarom een ‘impactstudie’ laten opmaken. Daarin werd veel aandacht besteed aan de gevolgen wat betreft wind, luchtinval en schaduwen als gevolg van torengebouwen.

Het gevolg: de verordening werd volledig herschreven en er volgde een nieuw openbaar onderzoek(18 maart tot 16 april 2013) . Dat openbaar onderzoek liep gisteren af. GGSV2 is op verschillende punten een duidelijke verbetering: meer respect voor het natuurlijk reliëf, aandacht voor licht en zon in de publieke ruimtes, behoud van de bouwblokken in de zijstraten en meer openheid voor de Wetstraat.

Omdat een stedenbouwkundige verordening zijn beperkingen heeft, beantwoordt de GGSV2 nog steeds niet aan een aantal belangrijke opmerkingen van onze bezwaarschrift van april 2012. De nieuwe Wetstraat zal bijna het dubbel aantal m² kunnen tellen dan vandaag. Toch zit er bij de nieuwe plannen nog steeds geen mobiliteitshoofdstuk en ontbreken ook maatregelen die een vermenging van functies garanderen. Daarnaast zijn verschillende aanbevelingen uit de impactstudie afgezwakt. Die waren geformuleerd vanuit het standpunt van het algemeen belang. De concessies die gemaakt zijn, zijn er in functie van private ontwikkelingsprojecten en daarom voor ons niet aanvaardbaar

Het officiële bezwaarschrift van BRAL: bral bezwaar RRUZ2.pdf

L’avis de la Coordination Europe: avis-coordination-europe_rruz.pdf

Meer info:

http://www.adt-ato.irisnet.be/nl/strategische-zones/europese-wijk

CONTACT:

Hilde Geens | Bral vzw

www.bralvzw.be

stafmedewerker stedenbouw en financieel beheer

| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |

| T 02 217 56 33 |