PRDD

20170310 Bezwaarschrift Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Het is voor ons een grote lacune dat dit project niet verder werkt op de beleidsdoelstellingen en actieprogramma’s uit de verschillende reeds goedgekeurde sectorale plannen.