Verkeersveiligheid

Van Brussel een kindvriendelijke stad maken: Een Tour de Force?

Verschillende Brusselse burgerbewegingen en organisaties vrezen dat het ambitieniveau bij de Brusselse onderhandelaars onvoldoende hoog is. 

Looper in full bloom

Last weekend, Schaerbeek residents painted this mandala to (try to) slow down cars and improve traffic safety.