Selfcity: bottom-up-initiatieven in beeld

01/07/2021
Preview selfcity-wijkinactie-0.png
Preview jouwaiiigriotte.jpg
Preview amazonessolidaires.jpg
Preview radiopubliknadia.jpg

De verkenning van een bottom up-beweging rond solidariteit, ecologie en democratie in Brussel ging in 2020 en 2021 verder. In een stad geconfronteerd met globale problemen zijn deze lokale initiatieven meer dan ooit nodig. 

De verkenning van een bottom up-beweging rond solidariteit, ecologie en democratie in Brussel ging in 2020 en 2021 verder. In een stad geconfronteerd met globale problemen zijn deze lokale initiatieven meer dan ooit nodig. 

Brussel is een rijke stad. We bedoelen dan rijk aan burgerinitiatieven. Overal in Brussel zetten mensen zich samen om het leven in de stad aangenamer of duurzamer te maken. Ze nemen initiatieven in grote of kleinere groep, helpen elkaar, maken of repareren dingen, creëren dienstverlening of beheren goederen of plaatsen die publiek toegankelijk zijn.  
 
Een rode draad daarbij is dat mensen niet wachten op overheden, privébedrijven of gevestigde organisaties uit het middenveld. Liever dan te eisen dat anderen iets organiseren, beginnen ze er zelf aan. Een ander terugkerend kenmerk is de positieve aanpak. Waar bewonersgroepen vroeger vaak ontstonden uit protest tegen een bedreiging van buitenaf, is 'can do' nu het motto.  
Deze tendens zien we overal, in veel steden en landen. En er circuleren veel concepten om dit fenomeen te omschrijven of te analyseren: zelforganisaties, commons, sociale innovatie, peer to peer, autogestion, bottom-up initiatieven, civic economy, sharing, ... Allemaal leggen ze het accent op andere aspecten. Al deze concepten hebben hun voor- en nadelen. Selfcity geeft je een beter zicht op de initiatieven die worden gestuwd door de Brusselaars.  

Wijk in actie 

Brussel is ook rijk aan buurthuizen. Maar het wijklokaal ‘Wijk in Actie’ is een buitenbeentje. Dit is deeleconomie volledig gerund door bewoners van de hyperdiverse en precaire Brabantwijk in Schaarbeek. Bekijk nu hun video. 

Selfcity: Wijklokaal – Local de Quartier, een plek van en voor buurtbewoners 

Cycloperativa 

Cycloperativa is, zoals ze het zelf omschrijven, een “association van Bruxellois(es)  waar on apprend à réparer des vélos et travailler en cooperatie. Zo on lutte tegen l’impact de la domination de la voiture et de la competitie dans notre vi(ll)e. Voor un environnement et une qualité de vie een beetje meer meilleur. L'accès à une mobilité douce, la cohésion sociale, les savoirs locaux, la mixité du quartier zijn pour nous super belangrijk, vecteur de plus de solidarité et d'entraide”. 

Ontdek hier deze wonderlijke samenwerking tussen fietsactivisten, ketten in de Anneessenswijk, liefhebbers van lokale bieren en cyclopen. 

Selfcity: Cycloperativa 

In de Selfcity-filmpjes van BRAL en Centre Vidéo de BXL geven we burgerinitiatieven de kans zichzelf voor te stellen. Het gaat om collectieven die grondstoffen en lokale troeven beheren en oplossingen ter beschikking stellen van de gemeenschap. Je vindt meer Selfcity-films op het YouTube-kanaal en Vimeo-kanaal van BRAL.

Vorige films: 

Publicatie Selfcity BXL

'Hoe democratisch is de interne werking van collectieven?' 'Hoe divers zijn ze?' 'Hoe (on)afhankelijk van het middenveld of de overheid?' 'Kunnen ze uitgroeien tot een motor van duurzame ontwikkeling en participatieve democratie of blijft 't een sympathiek fenomeen in de marge?' En: 'Moet de overheid ruimte vrijmaken voor dit soort initiatieven of dreigen we hiermee onze publieke dienstverlening en ons welvaartsmodel af te bouwen?'

Deze vragen en aanzetten tot antwoorden zijn samengebracht in de publicatie 'Selfcity BXL, panorama en analyse van een nieuwe generatie bewonersinitiatieven'. De website Selfcity.be (nu offline) verzamelde kennis en ervaringen van en over deze initiatieven in en rond Brussel. De initiatieven zijn Bled, Cebe, Collectactif, Commons Josaphat, Corvia, Cycloperativa, Dewey, Gecs Forest, Grenier Des Casseuses De Crise, Ploef & Velodossier. Selfcity is een investigation des possibilités d'une nouvelle rélation entre les citoyens, le pouvoir public et le marché. 

Het project Selfcity en de website zijn initiatieven van BRAL vzw, Stadsbeweging voor Brussel. 

Publicatiejaar
2021

Lees ook