32 burgerinitiatieven in de portefeuille van Be Planet

Brussel, 14 februari 2017 — Céline Fremault, Brussels Minister van Leefmilieu, heeft vandaag 32 burgerprojecten in het zonnetje gezet. Deze werden geselecteerd in het kader van de recente projectoproep van de stichting Be Planet. De projecten betreffen een wijde waaier aan thema’s: mobiliteit, energie, duurzame voeding, consumptie, biodiversiteit… Deze innovatieve projecten werken mee aan de ecologische verandering, maken het mogelijk reeds een glimp te zien van hetgeen een inclusieve, participatieve en milieubewuste economie is.