BRAL in de weer voor de Brusselse regering (Jaarverslag 2012)

Ook in 2012 gaven we weer volop onze steun aan de Brusselse regering. En dan vooral in het helpen verwezenlijken van haar doelstelling 20% minder auto’s door Brussel te laten rollen. Zo hielpen we actief ‘de picknickers’ de Anspachlaan enkele keren autovrij te maken. En om duidelijk te maken wat je allemaal wel niet kan doen wanneer er minder auto’s rijden over de centrale lanen verdiepten we het straatprotest met de wedstrijd  Anspachpark/Parc Anspach.

We keken natuurlijk verder dan enkele centrale lanen en pleitten algemener voor verkeers-remmende en vraag-sturende maatregelen zoals een strenger parkeerbeleid en stadstol. Niet omdat auto’s pesten onze hobby is maar eenvoudigweg omdat de vermindering van de autodruk een sleutelelement is voor een gezondere, veiligere en groenere stad.

Omdat mobiliteit, gezondheid en leefmilieu niet stoppen aan de grens moeten we ook over die grens kijken. Vandaar onder meer onze blijvende strijd tegen de verbreding van de grote ring en het opvolgen/steunen van alternatieven zoals het Brabantnet van De Lijn en het fiets-GEN (gewestelijk expresnet).
 
Al was het in 2012 soms hard tegen hard – denk maar aan de juridische strijd tegen de shoppingmonsters - we onthouden vooral de goesting bij veel mensen om voor de nodige verandering te zorgen. En daar halen wij onze energie uit.

Lees het jaarverslag inde pdf hieronder.

An Descheemaeker
Coördinatrice BRAL