BRAL kritisch over opmaak nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan (GPDO)

Persbericht

 

Al sinds 2009 wacht het Brussels middenveld op de opmaak van het nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan, een duurzaam deze keer, het GPDO. Hierin moeten de grote krachtlijnen voor het beleid van ons gewest in worden uitgetekend en dit voor de komende 10 jaar. Hoe zullen we de demografische groei opvangen? Hoe verminderen we de dualisering? Hoe pakken we ons mobiliteitsinfarct aan? Hoe creëren we tewerkstelling? Hoe maken we Brussel leefbaarder? Veel vragen die Bral na aan het hart liggen. We waren dan ook opgetogen toen de regering een ambitieus participatief proces aankondigde. Maar nu, op het einde van de ateliers waarin het middenveld en dus ook Bral betrokken is, trekken we aan de alarmbel. We willen niet dat deze ateliers gebruikt worden als legitimering van het beleid.

Lees hier de brief die we op 6 oktober 2011 naar de Brusselse ministers stuurden

 

 

Contact:

An Descheemaeker

coördinatrice Bral

|T02 217 56 33 | M0477 26 93 14 |

| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |