BRAL richting 2018 (Jaarverslag 2014)

01/04/2015
jaarverslag.jpg

Wie leest nu een jaarverslag? Wel, neem misschien toch even de tijd om deze eens te doorbladeren. Dit jaarverslag leidt onze nieuwe huisstijl in, die je nu ook ook op deze vernieuwde website bral.brussels zult zien. En we lichten er deze keer heel duidelijk de belangrijkste verwezenlijkingen van het jaar uit. Dit overzicht toont aan dat BRAL nodig is voor Brussel, dat Bral mee het verschilt maakt, dat wij onze leden en achterban nodig hebben om van Brussel een duurzame stad te maken. 

We plaatsen 6 verwezenlijkingen op de voorgrond (“6 x 2014”) en vullen aan met een reeks van kortere, maar daarom niet minder belangrijke realisaties waar we trots op zijn (“Ook dit was 2014”).

2014 was ook het jaar dat we voor BRAL een nieuwe naam kozen: BRAL, stadsbeweging voor Brussel, dat BRAL 40 jaar werd, dat we vastlegden wat we willen bereiken tegen 2018 en ook het jaar dat in het teken stond van de aanhoudende zoektocht naar subsidies en financiering van onze vereniging. En in ons streven om transparanter te zijn bij mensen en organisaties die BRAL vandaag nog niet goed kennen of niet weten hoe, met wie en met welke middelen wij werken, geven we vanaf vandaag ook uitleg bij onze beslissings- en financiële structuur.

Veel leesgenot en tot op straat, tot in Brussel, tot in onze kantoren, tot op de golven van de sociale media of tot op onze nieuwe website bral.brussels

Download het jaarverslag hieronder.

Bijlage

Lees ook