Bralpublicatie: Thurn & Taxis

Oktober 2004. De voorbije zomer keurde de nieuwe Brusselse gewestregering het basisdossier BBP voor Thurn & Taxis af (23 augustus 2004). De motivatie voor deze beslissing  bevat verschillende elementen die een breed platform van  verenigingen en bewonerscomités had aangekaart tijdens de  overlegcommissie over dat plan (17 februari 2004). De nieuwe  regering stuurt positieve signalen om de ontwikkeling van de site van Thurn & Taxis anders aan te pakken, met meer aandacht voor participatie en overleg, voor coördinatie tussen de verschillende overheden en voor samenwerking met partners uit de privé-sector. Tijd dus om een balans op te maken als basis voor dat overleg.
Deze publicatie bundelt kort en schematisch de feitelijke gegevens, randvoorwaarden, belangen en uitdagingen waarmee de toekomstige ontwikkelingen op Thurn & Taxis rekening moeten houden.
Een eerste deel – situering en beschrijving T&T– situeert de site binnen de Brusselse grootstedelijke context. Een tweede deel – T&T gisteren – schetst de historiek van de site alsook de wilde plannen uit de jaren 1990. Een derde deel – T&T vandaag – beschrijft de actuele stand van zaken. Een vierde en laatste deel – T&T morgen – reikt denkpistes en basisprincipes aan
voor de toekomstige ontwikkeling van de Thurn & Taxis-site.
Deze bundel vormt geen afgewerkt verhaal maar een instrument met basisdocumentatie om met kennis van zaken mee na te denken over een duurzame toekomst voor Thurn & Taxis.