En route! Naar een gezond, solidair en milieuvriendelijk Brussel in 25 punten

Persbericht

BRAL – MEMORANDUM

Verkiezingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2019-2024

Een gezond, solidair en milieuvriendelijk Brussel, dat is waar we naartoe willen. Met deze 25 punten geraken we op de goede weg. Verplichte lectuur voor alle pasverkozenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, lijkt ons!

Stadsbeweging BRAL strijdt voor een solidair, participatief en gezond Brussel. In deze strijd zet BRAL de Brusselaars centraal, van mobiliteit tot stedenbouw. Uit onze jarenlange ervaring met burgerinitiatieven en beleidsvoorbereidend werk destilleert BRAL de volgende aanbevelingen voor het regeerprogramma 2019-2024.

De 25 punten in dit memorandum maken volgens ons het verschil en zijn een opstap naar een heel scala van andere maatregelen. En ze zetten de transitie naar een klimaatneutraal en democratisch Brussel 2050 in gang.