Jaarverslag 2010

Voorwoord

Bral neemt in 2010 de tijd om zichzelf onder de loep te nemen. We werken onze meerjarenplanning verder uit, nemen ons ledenbeleid onder de loep en starten de hervorming van onze communicatie. Opvallendste resultaten van die hervorming: het nieuwe kleedje van de - verdikte! - Alert en de zelden brallende Bralbrief.

Het detailleren en uitwerken van de grote doelstellingen gaat gepaard met heel wat discussies tussen staffers, bestuurders en AV. We proberen met dit meerjarenplan de aandacht van Bral te concentreren op een aantal thema’s om daardoor onze impact te vergroten.

Vanaf 2010 focust Bral haar activiteiten zoveel mogelijk op het evenwicht tussen verdichting en vergroening van de stad, de impact van metropolitane en internationale functies, publieke ruimte en modal shift. Dit doen we met de gekende Bralformule van ondersteuning van bewonersgroepen, sensibilisering van overheid en bewoners en klassiek lobbywerk.

Deze keuze bevestigt onze unieke positie tussen lokale en gewestelijke belangen en onze al even unieke transversale werking tussen de thema’s milieu, stedenbouw en mobiliteit.

Met het oog op de uitbreiding en dynamisering van ons ledenbestand wil Bral de komende jaren ook veel energie steken in het verstevigen van onze lokale poot. In 2010 leggen we een stevige fond met de uitwerking van ons gewenste ledenbeleid. Na een grondige analyse van het huidige ledenbeleid natuurlijk.

We eindigden het jaar met een eerste wervende ledenactiviteit, een gegidst bezoek aan de tentoonstelling “Bouwen voor Brussel”. Meer van dat in 2011!

Veel intern werk aan de orde dus in 2010, maar ondertussen zetten we onze Brusselse activiteiten uiteraard niet stop! Bral is naar goeie gewoonte aanwezig op verschillende fronten. U leest er meer over in de volgende pagina’s.

Het Bral-team

Lees het jaarverslag in ISSUU-versie