Jaarverslag 2011

Bral, voor sommigen een luis in de pels, voor anderen een steun of duw in de rug, een constructieve gesprekspartner en voor nog anderen een betweter. 

Bral laat met haar ploeg, leden en bredere achterban een kritische stem horen over de Brusselse stedenbouw, mobiliteit en milieu. Want we dromen van een Brussel waar iedereen zich thuis voelt, een groene, mooie, gezonde, betaalbare stad.

Zoveel mogelijk samen met wijkcomités of Brusselaars die bij dossiers betrokken zijn, reageren we op officiële overlegmomenten, organiseren we zelf publieke debatmomenten of laten we onze stem horen. De grote stedenbouwkundige dossiers T&T, Heizel, N-O-Heembeek, RAC, etc... zijn daar mooie voorbeelden van.

Daarnaast moet Bral ook haar rol als milieuvereniging vervullen en in een aantal dossiers standpunt innemen vanuit haar visie op de duurzame stad. Zo waren we betrokken bij de ateliers voor het Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GPDO) en zijn we vertegenwoordigd in de officiële adviesraden.

En we maken die visie op de duurzame stad publiek via ons magazine Alert, de digitale Bralbrief of persberichten. Door aanwezig te zijn op colloquia. En ook door rechtstreeks met de Brusselaars te praten over hun publieke ruimte. Of door mensen op te roepen zelf een andere invulling te geven aan de publieke ruimte met het project 8m². Of nog door zelf de handen uit de mouwen te steken om de publieke ruimte te vergroenen en de eerste bomen te planten van wat een Anspachpark kan worden.

We richten ons op verschillende dossiers, met verschillende middelen om zo veel mogelijk resultaat te boeken en een stap dichter te komen bij een duurzaam Brussel.

Heb je zin om mee te werken aan dit verhaal voor onze stad? Laat ons zeker iets weten.

De bralploeg.

Lees het jaarverslag in ISSUU-versie (klik op afbeelding hieronder):