Jaarverslag 2019: De Brusselaar is van geen kleintje vervaard

Bij BRAL werkten we ons in 2019 uit de naad voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel. We bepaalden mee de publieke agenda in een verkiezingsjaar en ook onze leden groeiden in aantal.

2019 was een jaar met een pletwals aan plannen, waaronder de richtplannen van aanleg en Good Move, het nieuwe mobiliteitsplan van het Brusselse gewest. De meeste van die plannen gingen naar de BRAL-keuring voor een stevig onderzoek.

Het was ook het jaar waarin de luchtkwaliteitswerking van BRAL tot een grootse apothéose kwam op de eerste Staten-Generaal van de Brusselse Luchtkwaliteit. Met drie dagen waarin we met Cosmopolis van VUB academici, burgers, activisten en politici samenbrachten, zetten we een groot uitroepteken bij onze vraag naar schone lucht in Brussel.

Naar aanleiding van de Staten-Generaal maakten we twee publicaties: Citizen science. Collective knowledge empowers en Dat lucht op! Vechten tegen immobiliteit. Kroniek van een Brusselse beweging. We maakten ook 4 filmpjes van de Aircasters, die deelnamen aan ons luchtkwaliteitsproject.

2019 was eveneens een verkiezingsjaar en dat zullen we geweten hebben. We schreven mee aan een federaal memorandum samen met andere milieuorganisaties en we schreven een gewestelijk memorandum waarmee we de boer op gingen bij de Brusselse politici.

Met andere woorden: we werkten ons uit de naad voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel. En dat loonde! De thema’s luchtkwaliteit en mobiliteit stonden duidelijk op de publieke agenda. BRAL is trots daaraan bij te dragen.

We geloven ook dat onze leden daar voor iets tussen zitten. BRAL groeide in 2019 naar 34 lidorganisaties en 88 individuele leden. Een dikke dankjewel aan onze leden!

En dat allemaal met een coördinator-ad-interim aan de helm van het schip. Piet Van Meerbeek kweet zich zeer gedegen van zijn taak, en we zijn blij te kunnen zeggen dat we in 2019 een definitieve coördinator vonden in Raf Pauly.

Toch betekent dit niet dat we op onze lauweren moeten rusten. Het is in 2020 opnieuw aan ons: we zullen de beleidsmakers scherp houden met acties en onderbouwde opinies, hen herinneren aan hun gedane beloften en hen wijzen op tegenstrijdigheden in hun beleid. En dat met deze prioriteiten in het achterhoofd:

  • Een gezonde, verkeersveilige en anders-mobiele stad
  • Een democratische en efficiënte stadsplanning
  • Burgerinitiatieven, stedelijke commons en cocreatie

Maar dat is voor straks. Nu even laten inzinken wat onze verwezenlijkingen waren in het drukke jaar 2019 op weg naar een duurzamer, betaalbaar en solidair Brussel

Ken je BRAL nog niet goed?

BRAL strijdt voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel. Van mobiliteit tot stedenbouw stellen we de Brusselaars centraal. Hoe doen we dat? We (onder)steunen hen met onze kennis en helpen hen om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we onze belangen bij de overheid. We zijn kritisch  maar constructief, dwars maar genuanceerd.

En nu jij?

Krijg je zin om mee te strijden met BRAL? Engageer je dan als lid, doe een gift en volg ons via onze website, nieuwsbrief, Facebook, Twitter of Instagram. Of kom gewoon langs op een BRAL-activiteit ergens in Brussel of online!

Lees het volledige jaarverslag door de pdf hieronder te downloaden. Veel leesgenot!