Jaarverslag Bral 2009

Inleiding

2009 staat in het teken van de gewestverkiezingen. Ministers geven plankgas om verschillende dossiers af te ronden en de politieke partijen stomen hun programma klaar.
 
Hét moment dus om de balans op te maken van een regering op haar laatste benen. En we proberen ook te wegen op de prioriteiten van de volgende regering. In een gesmaakte thema-Alert evalueren we de voorbije regeerperiode en in ons eigenste Memorandum 2009-2014 proberen we de verkiezingsprogramma’s en de prioriteiten van de nieuwe regering te beïnvloeden.

Bral is en wil echter geen eenzame roeper om verandering zijn.

We nemen dan ook actief deel aan het “het platform van de Brusselse civiele maatschappij” en organiseren samen de Staten-Generaal van Brussel. Een pak verenigingen, federaties, universiteiten en vakbonden  zoeken in een echte coalition of the willing naar de grootste uitdagingen voor Brussel. En we schuiven ook mogelijke oplossingen naar voren. De opzet was ambitieus en tijdrovend maar zeker de moeite.
 
Zo maar eventjes 2.600 (!) mensen bespreken 16 academische nota’s tijdens 8 discussieavonden. De Staten-Generaal leefde wel degelijk bij de actieve Brusselaar. De conclusietekst met als titel “Onze passie met de stad delen!” definieert duidelijke actieterreinen: de cityboom, de duurzame stad, de sociale kloof, een visie op de hoofdstad van Europa, een efficiënt bestuur en de jeugd. Een mooi transversaal programma dat onze politici niet zomaar naast zich neer kunnen leggen. Alle politieke partijen reageren allemaal op het slotmoment in april.

De kopstukken van de verschillende partijen zijn ook nog eens aanwezig op het verkiezingsdebat over stedenbouw dat we diezelfde maand samen met het collectief Disturb organiseren.

Het moge duidelijk zijn dat we in 2009 verschillende middelen hebben ingezet om te wegen op de verkiezingen, regeringsvorming en het regeerakkoord. En afgaande op de prioriteiten van de nieuwe regering lijkt dat toch enig effect te hebben gehad. Om te weten of die mooie principes de politieke realiteit al dan niet overleven , één adres: Alert!

Verder in dit jaarverslag vind je onze concrete activiteiten voor de grote thema's waarrond we werken: stedenbouw, mobiliteit en milieu. Een kleiner hoofdstuk wijten we aan participatie. Om te eindigen met een hoofdstuk specifiek over Bral, waarin we u zicht geven op hoe en met wie we deze activiteiten realiseren.

Lees het jaarverslag in de pdf-versie hieronder.