Maximumsnelheid Ring rond Brussel daalt naar 100 km/u

11/12/2019

In het nieuwe klimaat- en energieplan van de Vlaamse regering staat te lezen dat de maximumsnelheid op de Brusselse Ring daalt van 120 naar 100 kilometer per uur.

In het nieuwe klimaat- en energieplan van de Vlaamse regering staat te lezen dat de maximumsnelheid op de Brusselse Ring daalt van 120 naar 100 kilometer per uur.

Tim Cassiers, expert luchtkwaliteit en mobiliteit van BRAL, reageerde op BRUZZ 24.

Het verlagen van de snelheid op de grote ring heeft positieve effecten (meer verkeersveiligheid, vlottere doorstroming, minder geluidsoverlast en minder luchtvervuiling).

We nuanceren wel dat een lagere snelheid in theorie ook meer auto’s op de baan toelaat. En dat kan de positieve effecten mogelijks teniet doen. 

Een betere maatregel om de positieve effecten te garanderen en de autodruk te verminderen, is de slimme kilometerheffing. Dit staat op de planning van de Brusselse regering. We kijken ernaar uit en hopen op een goede samenwerking met de Vlaamse regering.

We vragen aan de Brusselse en Vlaamse regering om ook goed samen te werken aan de ‘optimalisering’ van de ring en goed te bestuderen welke mogelijke effecten alle maatregelen zullen hebben. Dit met het oog op een betere gezondheid en veiligheid van de Brusselaars.

Lees ook