Nieuwe Belgische coalitie luchtkwaliteit staat op

05/10/2022
Preview fotoflorencelepoudre-belgischevlagjes.jpg
Preview logosopenbriefheal.png

BRAL staat mee aan de wieg van een Belgische coalitie van milieu - en gezondheidsorganisaties. We bepleiten, met het zicht op de nieuwe Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit die er in 2023 aankomen, een beleid dat het gezondheidsperspectief centraal stelt. Samen schrijven we de ministers bevoegd voor leefmilieu en volksgezondheid van de drie gewesten aan.

BRAL staat mee aan de wieg van een Belgische coalitie van milieu - en gezondheidsorganisaties. We bepleiten, met het zicht op de nieuwe Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit die er in 2023 aankomen, een beleid dat het gezondheidsperspectief centraal stelt. Samen schrijven we de ministers bevoegd voor leefmilieu en volksgezondheid van de drie gewesten aan.

Onze vragen vallen uiteen in twee delen.

Het eerste pakket is gericht op het EU-beleid en richt zich naar alle Milieu- en Gezondheidsministers in ons land. We vragen hen met een ambitieus Belgisch voorstel naar Europa te gaan. Nog voor eind oktober zal de Europese Commissie komen met een voorstel voor de nieuwe Europese Luchtkwaliteitsregulering (de zogenaamde Ambient Air Quality Directive - AAQD). Daarna gaat dit voorstel naar de raad van bevoegde Ministers. Hier moet België met één stem spreken. Wij vragen dus dat te doen ten voordele van een gezondheidsgericht luchtbeleid, dat de WHO-normen als uitgangspunt neemt. Ook vragen we een grotere afdwingbaarheid van dit beleid.

Wat deze eisen betreft, zit het wel snor in het Brussels Gewest. Deze eis zal het BRAL-publiek vertrouwd in de oren klinken. Hier willen we vooral dat de andere gewesten meestappen. We zijn dan ook blij dat we hier steun hebben gevonden in een landsbrede coalitie. Zo staat het Brussels gewest niet alleen in haar pleidooi voor ambitieuze luchtskwaliteitsnormen op EU-niveau. Een ambitieus Belgisch standpunt is nodig.

Het tweede pakket richt zich op het Brussels beleid, en met name het nieuwe LKE-plan. We vragen dat de maatregelen à la hauteur van de nieuwe WHO-richtlijnen zijn.

Een landsbrede coalitie

De coalitie bestaat uit:

 • Christelijke Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Solidaris, Liberale Mutualiteiten;
 • Bond Beter Leefmilieu, BRAL, CANOPEA, Greenpeace, Les Chercheurs d’Air, Recht Op Lucht, Halo vzw,  Filter Café Filtré, Clean Cities Campaign, Client Earth;
 • Kom op tegen Kanker, de Gezinsbond, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Belgian Respiratory Society, Patiëntenvereniging Longtransplantatie UZ Leuven, European Pulmonary Fibrosis Federation, L’Intergroupe Liégeois des Maisons médicales, La maison médicale l’Herma;
 • Tim Nawrot, Nicola Da Schio, Catherine Bouland en Bas de Geus.

Wat vragen we aan alle Belgische milieu- en mobiliteitsministers aangaande de AAQD?

 • Leg een publieke verklaring af waarin u uw steun uitspreekt voor luchtkwaliteitsnormen ter bescherming van de gezondheid en vraag de Brusselse regering om de luchtkwaliteitsaanbevelingen van de WHO inzake belangrijke vervuilende stoffen en de laatste wetenschappelijke bevindingen volledig te steunen.
 • Draag bij aan de expertise om het Belgisch standpunt te bepalen inzake de herziening van de richtlijnen van de EU voor omgevingsluchtkwaliteit.
 • Pleit binnen de Europese Raad voor de zo spoedig mogelijke toepassing van de nieuwe gezondheidskundige advieswaarden van de WHO om luchtvervuiling aan te pakken.

Wat vragen we aan onze Brusselse milieu- en mobiliteitsministers op gewestelijk niveau?

 • Neem de streefwaarden van de WHO op in het nieuwe Plan LKE en maak ze legaal bindend.
 • Voer een beleid dat aanstuurt op een verschuiving naar actieve, collectieve en gedeelde mobiliteit. Het invoeren van een zonale heffing is een mogelijke manier om het aantal gereden kilometers te doen dalen. Zorg hierbij voor socio-economische correcties voor mensen met een lager inkomen die een wagen nodig hebben voor noodzakelijke verplaatsingen (werk en andere).
 • Werk de circulatieplannen uit (street canyons tegengaan) met aandacht voor de alternatieven en de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte.
 • Blijf de luchtkwaliteit monitoren en burgermeetinitiatieven ondersteunen.

  Waarom we deze maatregelen vragen, waarom luchtkwaliteit voor ons zo belangrijk is, kan je nog eens lezen in de open brieven die we toevoegden als bijlage onderaan.

  Wil je ook graag lid worden van de coalitie? Contacteer dan Tim via zijn e-mailadres, tim[at]bral.brussels.

  Lees ook