Parking 58 is te groot

Parking 58, één van de grootste parkings langs de Brusselse Miniring, telt 676 parkeerplaatsen. Maar dat zijn er 115 teveel. Dat blijkt uit een effectenstudie die nu ter inzage ligt bij de Stad Brussel.

Het is Interparking zelf, de eigenaar van de parking, die de effectenstudie liet uitvoeren. Ze zijn daartoe verplicht omdat de milieuvergunning voor de exploitatie van zo’n grote parking om de 15 jaar moet vernieuwd worden. In die effectenstudie staat te lezen dat de parking in normale periodes maar voor 60% vol staat. En zelfs in piekperiodes (zaterdagen en tijdens evenementen etc.) staat de parking nooit helemaal vol (80 à 90%). Er is dus een overcapaciteit. Toch vraagt Interparking om de huidige vergunning te verlengen, dus om de huidige capaciteit te behouden. Dat is niet nodig, en daar zijn twee duidelijke redenen voor.

Ten eerste omdat er genoeg parkeerplaatsen zijn in de Vijfhoek. Brussel beschikt van alle Europese hoofdsteden over het grootst aantal publieke parkeerplaatsen in haar centrum (bijna 20.000 plaatsen). Ook deze zijn globaal gezien maar voor 60% bezet. Onze binnenstad kan het dus wel met enkele parkeerplaatsen minder.

Ten tweede is er ook het feit dat de Stad Brussel van plan is om binnenkort haar intrek te nemen in een nog te bouwen kantoorgebouw op de plaats waar nu Parking 58 staat: BRUCITY. Dat gebouw ontvangt moet daar binnenkort het gros van de administratieve diensten van de Stad huisvesten. De Stad Brussel diende voor de bouw van dit project in maart een vergunningsaanvraag in en liet weten dat zij genoeg hebben aan 561 parkeerplaatsen. Dat zijn er dus 115 minder dan vandaag.

Dikke pech voor Interparking, maar ze hebben 115 parkeerplaatsen teveel in hun portefeuille. Een historische fout kan vandaag worden rechtgezet. 

De vergunningsaanvraag voor de bouw van BRUCITY is aangevraagd, kreeg een positief advies en het gewest moet normaal gezien de komende dagen/weken de vergunning afleveren. De werken moeten nog dit jaar beginnen. Er is dus geen reden om de vergunning voor die 115 extra parkeerplaatsen vandaag te verlengen. Dat is een logische eis, maar toch vraagt Interparking om dat alsnog te doen. Dat versterkt ongetwijfeld hun onderhandelingspositie in toekomstige gesprekken met de Stad Brussel of wie dan ook, maar voor BRAL is het duidelijk: de leefbaarheid van de binnenstad staat voorop. Een overaanbod aan parkeerplaatsen legt een druk op de stad. Dikke pech voor Interparking, maar ze hebben 115 parkeerplaatsen teveel in hun portefeuille. Een historische fout kan vandaag worden rechtgezet. De verlenging van de milieuvergunning mag niet zomaar gebeuren. In het kader van het lopende openbare onderzoek vragen wij aan de overlegcommissie van de Stad Brussel om die verlenging niet toe te kennen. 

Besluit: hashtag parkingmythe.