Persbericht: BBP Biestebroeck goedgekeurd: Anderlecht krijgt zijn jachthaven

Persbericht

De regering keurde afgelopen donderdag 7 december het bijzonder bestemmingsplan (BBP) Biestebroeck goed. Dat bepaalt de toekomst van de industriële omgeving van het Biestebroeckdok in Anderlecht  Dit plan was in de herfst van 2016 al in openbaar onderzoek, maar de gemeente Anderlecht vroeg de plannen te hertekenen om plaats te maken voor de jachthaven. De regering was het blijkbaar roerend eens en veranderde fluks het BBP. Anderlecht liet er op zijn beurt ook geen gras over groeien en startte de dag nadien (8 december) het openbare onderzoek. Kortom, de afgewerkte vergunningsaanvraag lag te wachten tot op het moment dat het BBP veranderd was.

De vergunning is  nog in openbaar onderzoek tot zaterdag 6 januari. BRAL en haar partners geven alvast 3 redenen om zeker te reageren.

1. De jachthaven dient vooral om de appartementen errond duur te kunnen verkopen

Ze komt er heus niet op vraag van de enthousiaste watersporter die ervan droomt om op die plaats in Anderlecht aan te meren.  Het gaat om een ouderwetse waterfrontontwikkeling met dure appartementen rond de jachthaven. De promotor krijgt met dit BBP nog een tweede cadeau: de wijziging laat toe hoger te bouwen dan eerst gepland. Een andere eigenaar/promotor moet zijn toren dan weer wat aftoppen.

Los van het feit dat onze publieke overheden gretig meestappen in een verhaal dat vooral één privé-promotor veel geld oplevert, gaat het er au fond om dat Brussel wel meer nijpende noden heeft.

We stelden dan ook voor om de-jachthaven-waar-niemand-op-zit-te-wachten te vervangen door een groene zone en die stevig te linken aan de omliggende wijken. Die hebben een hoge bevolkingsdichtheid en geen of weinig groen.  Het publieke karakter van de toekomstige groene zone is daarbij essentieel.  Het meest logische is dat de grond van het binnengebied wordt overgedragen aan Leefmilieu Brussel. Quod non dus.

2. Lusten voor de privé en lasten de overheid?

De ontwikkelaar zegt de kosten op zich te nemen voor én de aanleg van de jachthaven én de fietsbrug die over de nieuwe vaargeul moet komen. Maar wie draait op voor het onderhoud en de bijbehorende kosten op lange termijn? Moet de Haven van Brussel (en dus alle Brusselaars) opdraaien voor de kosten van bv. het baggeren (70.000 per jaar)? En wie betaalt er voor het verleggen van de collector van Vivaqua (1.400.000 euro)? Ook hier zeggen zowel de ontwikkelaar als de gemeente Anderlecht dat dat niet het geval zal zijn.

Wij kunnen enkel hopen dat er waterdichte garanties voor zijn. Maar wat als de bootjes wegblijven, de onderhoudskosten te hoog blijken, de eigenaar (wie dat ook zal zijn binnen pakweg 25 jaar) failliet gaat en niemand geïnteresseerd is in de overname van een jachthaven? Dempen die boel en afbreken die fietsbrug?

3. Een verbindingskanaal dwars door het fietspad

Om de bootjes toegang te geven tot hun stijgers, moet de promotor bovendien een verbindingskanaal graven.  Dit kanaal(tje) naar het kanaal mondt niet enkel uit op een plek in het kanaal waar het moeilijk draaien is, het doorkruist vooral het fietspad langs het kanaal. En dat net voordat het onder de brug van Kuregem over het kanaal duikt (aan de Wayezstraat). Kortom: terwijl het Gewest elders de waterkanten wil verbinden, werpt ze hier een barrière op vlak voor een bestaande passerelle/’onderdoor’. De kanaalroute is zowat de enige vlakke en efficiënte fietsroute in Brussel. Ze is voor zowel Brusselaars als pendelaars een zeer belangrijke as. Het comfort daarvan mag dan ook niet in het gedrang komen.
Dit verbindingskanaal is sowieso een sta-in-de-weg voor het fietscomfort. Als ze er komt, is de kans groot dat men niet voor de beste oplossing kiest. Het is namelijk de promotor die ze zou betalen. Wij vrezen dan ook dat die niet diep genoeg in zijn buidel wil tasten om te gaan voor de meest fietsvriendelijke oplossing.

Contacten:
BRAL : Steyn Van Assche, 0498/132586
Inter-Environnement Bruxelles (IEB) : Claire Scohier, 0473/66 75 05
Centre de rénovation urbaine (CRU) : Karel Vermeersch, 02/522 62 23
Bruxelles Fabriques : Guido Vanderhulst, 0477/250 961