Persbericht: Foodtrucks in Brussel: Bral en UNIZO blijven op hun honger zitten

Persbericht

De stad Brussel heeft nog tot 30 april een oproep lopen aan kandidaat-standhouders voor het 'Food Truck Parcours'. Maar Bral en UNIZO blijven voorlopig op hun honger zitten. Op het menu staan weinig recepten om de Brusselaars smaak te geven voor het oprichten van een eigen ambulante handel. Bral en UNIZO pleiten er onder meer voor dat het stadsbestuur samenwerkt met partnerorganisaties zoals Jobyourself en Microstart.

Deze week hadden Bral en UNIZO een ontmoeting met het kabinet van Schepen Marion Lemesre over het Food Truck Parcours. De ‘foodtruck’ is een mobiele installatie, die kwaliteitsvolle voedingswaren wil laten ontdekken en ook een nieuwe gezellige ontmoetingsplaats kan creëren, volgens schepen Marion Lemesre. Het moet niet om een kleine vrachtwagen gaan, de ‘foodtruck’ kan ook een bakfiets of verzorgd kraam zijn.

Foodtrucks en ambulante handel kunnen de publieke ruimte, de handel en de lokale economie doen heropleven. Bral en UNIZO vertrekken vanuit de vaststelling dat een aantrekkelijke publieke ruimte en de nabijheid van een levendig handelsaanbod essentieel zijn voor de leefbaarheid van de stad. Bovendien is nabijheid de beste mobiliteit: wanneer een winkel of handelszaak dichtbij gelegen is, is het ook aantrekkelijk om verplaatsingen te voet of met de fiets te doen.

Deze ‘foodtrucks’ kunnen, zeker voor startende ondernemers, een alternatief zijn voor een vast pand, waar de hoge huurprijzen een belangrijk obstakel kunnen vormen. Ambulante handel is dan een meer toegankelijke manier om met weinig startkapitaal en vaste kosten een eigen zaak en job te creëren.

Maar het initiatief van de stad Brussel gebruikt deze mogelijkheid te weinig. Daarom willen UNIZO en Bral  meer ruchtbaarheid geven aan de oproep. Bral en UNIZO pleiten ervoor dat het stadsbestuur samenwerkt met partnerorganisaties zoals Jobyourself en Microstart om meer Brusselaars te begeleiden naar het opstarten van een eigen ambulante handel.

UNIZO en Bral vragen dat de Stad zo ook meer kansen geeft aan Brusselaars die starten met een  ondernemening en zelf hun eigen werk creëren. De lokale verankering van de ondernemers moet ook als criteria gehanteerd worden. Dit kan bovenop de kwaliteits- en duurzaamheidscriteria komen die het stadsbestuur nu hanteert voor het toekennen van de plaatsen voor het foodtruckparcours. Lokale ondernemers of mensen uit de wijken waar de foodtrucks komen moeten worden aangemoedigd een voorstel voor een ‘foodtruck’ in te dienen.

UNIZO en Bral vragen ook dat de Stad bij de toewijzing voldoende omkadering en rechtszekerheid biedt aan de uitbaters van de foodtrucks. Deze nieuwe initiatieven zullen hun plaats moeten verdienen en dat zal een zekere flexibiliteit vragen van beide partijen. De Stad doet er goed aan om de ondernemers degelijk te informeren over hun verwachtingen en eisen. Zo weten de ondernemers waar ze zich aan moeten houden en vermijdt de Stad rechtsonzekerheid en verkeerde interpretaties van reglementen, zoals eerder dit jaar op het Sint-Katelijneplein.

Bral en UNIZO verheugen zich eveneens over het voornemen van de Stad Brussel om het bestaande aanbod van ambulante handel, zoals Jef Caricole& Fils, dat deel uitmaakt van het Brussels volks cultureel patrimonium, te behouden.

Deloyale concurrentie: geen (Winter)pretje!

De stad Brussel zal bij de toewijzing van de standplaatsen ook de concurrentie met de bestaande horeca proberen te vermijden. Voor Bral en UNIZO is de loyale concurrentie een terechte bezorgdheid, maar ze wijzen op het incoherente beleid van de Stad Brussel. Met Winterpret organiseert de Stad namelijk zelf een deloyale concurrentie voor de lokale handel. De kwaliteitseisen en duurzaamheidscriteria die in de oproep voor ‘Foodtrucks’ naar voor worden geschoven, zijn niet van toepassing bij Winterpret.

Inlichtingen/contact:

Jeroen Verhoeven | stafmedewerker Bral | jeroen@bralvzw.be

| T 02 217 56 33 | M 0477 46 31 81 |

Anton Van Assche | UNIZO | 0478 444 119