Persbericht: Ninoofsepoort: hou de tram in het midden

13/10/2014

Drie jaar na de overlegcommissie op 27 september 2011 staat de gemachtigde ambtenaar op het punt de vergunning af te leveren voor de controversiële herinrichting van de wegen en publieke ruimte rond de Ninoofsepoort.

Deze lange rijpingstijd volstond echter niet om een oplossing te vinden voor een belangrijk punt van kritiek: het ingewikkelde, dure en plaatsverslindende traject voor trams en bussen. En juist dat traject staat een beter plan in de weg.

Bewoners en organisaties lieten niet na dit van bij de aanvang van het project te benadrukken. Ook de auteur van het richtplan voor de Ninoofsepoort trok het traject in twijfel en zeer recent uitte ook de gemeente Molenbeek haar wens om het tram- en bustraject op de huidige locatie te behouden.

 

Er zijn vele redenen om te pleiten voor het behoud van de tram (en de bus) op de Ninoofsesteenweg tussen het kanaal en de Kleine Ring. We geven er alvast drie. Voor een uitgebreider argumentarium verwijzen we graag naar de volledige perstekst.

1. barrièrevorming

De Ninoofsepoort moet een ontmoetingsplaats worden waar Brussel en Molenbeek samen komen. Het geplande traject voor tram en  bus (én het te veel aan plaats voor de auto) maakt de verhoopte verbinding echter bij voorbaat zéér moeilijk.

2. niet duurzaam

We mogen het gebruik van het toekomstig park niet te hypothekeren. Hetzelfde geldt voor de potentiële uitbreiding van het tramnetwerk naar het stadscentrum.

3. veiligheid

Het geplande traject langs en door de publieke ruimte, breekt de publieke ruimte niet alleen op, ze is ook een sta in de weg voor zorgeloos kinderspel.

Ondergetekende bewoners en verenigingen hebben dus maar één simpele vraag : behoud de tramlijn waar ze nu is en gebruik ook in de toekomst de Ninoofsesteenweg voor het openbaar vervoer. Het is nog niet te laat om het vele geleverde werk te valoriseren en van de herinrichting van de  Ninoofsepoort een echt ambitieus stadsproject te maken.


 

Lees ook