Persbericht - Thurn & Taxis: "globale planning ontbreekt"

Persbericht

Op 31 maart buigt de overlegcommissie van de Stad Brussel zich over de vergunningsaanvraag voor een groot deel van Thurn & Taxis-site, op een steenworp van de Grote Markt. Project T&T, de eigenaar van de hele site, vraagt een vergunning voor onder meer verschillende kantoorgebouwen, 1.400 woningen, een park van 5 hectare en meer dan 4.500 parkeerplaatsen.

Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) betreurt dat ze vandaag – na 4 jaar werken rond een richtschema voor de site en zijn omgeving - moet reageren op een vergunningsaanvraag voor een zone die slechts een deel van diezelfde site is.

Bral vraagt daarom aan de overlegcommissie om zich niet over de vergunningsaanvraag uit te spreken vooraleer er duidelijkheid is over:

1. de toekomst van de resterende delen van de site. De huidige aanvraag is niet op zijn merites te beoordelen zonder deze informatie.

2. de collectieve voorzieningen. De komst van bijna 1.400 nieuwe gezinnen en 100.000 m² kantoren plannen zonder te weten of en waar er scholen, crèches, bibliotheken zullen komen, is om problemen vragen.

3. de ontsluiting van de site. Er is er geen zekerheid dat de MIVB akkoord is met het voorgesteld tramtracé over de site, laat staan dat er geld is voorzien om tijdig de nodige werken uit te voeren. Een auto-infarct dreigt.


Als bijlage vindt u het bezwaarschrift dat Bral vzw dinsdagavond zal voorleggen.

De overlegcommissie vindt plaats op 31 maart om 18u op de twaalfde verdieping van het Administratief Centrum (Anspachlaan 6, 1000 Brussel).

Contact:

Steyn Van Assche | T 02 217 56 33 | 0498 132 586