Persbericht: Tramplan illustreert rampzalige Brusselse mobiliteit

26/06/2008

Ramp, het zit verscholen in het woord "tramplan". De ramp, dat is de Brusselse mobiliteit. Het tramplan, dat is de terugplooistrategie van de MIVB om zich enigszins te handhaven binnen het rampgebied.

Brussel, 26 juni - Op 30 juni treedt de nieuwe fase van het tramplan van de MIVB in werking. De Noord-Zuidas wordt afgesloten van de meeste tramlijnen. Niet noodzakelijk een verbetering voor de gebruiker, zo geeft de MIVB zelf grif toe.

Terugplooistrategie: de feiten

Vanaf 30 juni wordt de Noord-Zuidas bediend door nog maar 2 tramlijnen. Samen zorgen ze voor een tram elke drie minuten op die as. De trams die buitenwijken rechtstreeks met het centrum verbinden én de Noord-Zuidas doorkruisen, worden doorgeknipt. Gevolg voor de reiziger: meer overstappen. En dat beseft ook de MIVB die in haar tussentijds rapport ‘Plans directeurs Tram-Bus - Evaluation intermédiaire’(1) op pagina 27 spreekt over ‘une solution de repli au détriment de la clièntèle’. Om het aantal overstappen voor reizigers enigszins te beperken voorziet ze ’s avonds toch langere lijnen voor ‘les clients qui préfèrent limiter les correspondances”.
Enige winnaar van deze herstructurering lijkt dan ook de MIVB zelf. Door het doorknippen van de lange lijnen, die het centrum met de buitenwijken verbinden, wil de MIVB onregelmatigheden lokaal indammen. Zo hoopt ze betere statistieken van regelmaat en commerciële snelheid te kunnen voorleggen. De gebruiker en zeker de mensen met een beperkte mobiliteit – en dat zijn er heel wat- zien hun comfort verminderen. Toch kan je de MIVB deze terugplooistrategie niet helemaal kwalijk nemen.

Teveel obstakels op de openbare weg

De MIVB probeert met haar bus- en tramplan een mouw te passen aan de talrijke obstakels op de openbare weg. Die zorgen ervoor dat haar bussen en trams met de regelmaat van de klok vertragingen oplopen.

Het doorknippen van lange lijnen is dus een pragmatische, weliswaar halfslachtige, houding tegenover de Brusselse realiteit. Want hoe kan het openbaar vervoer optimaal circuleren als de gemeenten en het Gewest versperringen opwerpen? Zij zijn het die de openbare ruimte zo zouden moeten inrichten dat het openbare vervoerwél vlotte doorgang heeft. Alain Flauch, directeur van de MIVB, stelt in Brussel Deze Week: “Als men ons zou kunnen garanderen dat de trams vlot rijden in de stad, dan hadden we deze ingreep niet hoeven door te voeren”. (2)

Echte verantwoordelijken: gemeenten en gewest

Het Brussels mobiliteitsplatform SMoB (3) pleit voor echte oplossingen. De gemeenten en het gewest moeten meewerken aan structurele oplossingen:

* Betere verkeerscirculatie op belangrijke assen. Eenrichtingsverkeer mag niet langer taboe zijn (Cfr. Elsensesteenweg, Gallaitstraat, Wayezstraat,…)

* Verkeerslichtbeïnvloeding om het openbaar vervoer sneller te laten rijden. (Cfr. Middenring, traject tramlijn 4,…)
 

* De strijd tegen wildparkeren opvoeren (snellere interventies van de politie)

* Meer eigen beddingen voor trams en bussen waar het kan.

Het Brussels mobiliteitsplatform SMoB verwacht niet dat dit alles van de ene dag op de andere gebeurt. Maar als het de overheid menens is om het openbare vervoer te promoten en te ondersteunen, moet ze de daad bij het woord voegen. Alle info over de herstructurering vindt u op de website van de MIVB www.mivb.irisnet.be
Perscontact: Ben Bellekens
Bral vzw
0486 180 619
ben[at]bralvzw.be

Voetnoten:
(1) Dit document werd door de MIVB overhandigd aan de commissie infrastructuur van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement eind april 2008

(2)Brussel Deze Week, 26 juni 2008 « Mivb knipt wijktram door midden » Steven Vangarsse

(3) Het Brussel platform SMoB groupeert wijkcomites, milieu –en gebruikersverenigingen die de principes van duurzame mobiliteit verdedigen in de stad : Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Association des Comités de quartier d’Uccle (ACQU), Atelier de recherche et d'action urbaine (ARAU), No Mo Autrement mobile, Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB), Comité de défense des Habitants de Bruxelles-Centre, Fietsersbond, FOE Bruxsel, Groupement des usagers des transports publics à Bruxelles (GUTIB), Groupe de Recherche et d'Actiond des Cyclistes Quotidiens (GRACQ), Johanna vzw, Placeovelo, Provélo, Woluw Inter-Quartier (WIQ), 4X4 Info,..

Lees ook