Piek-a-boo! Digitaal op wandel met de Airbeam

23/07/2020

Proeft u op sommige dagen ook de Brusselse luchtvervuiling op uw tong? De luchtkwaliteit in Brussel moet beter. Dat is een prioriteit voor BRAL. Het ontbrak in 2015 aan metingen om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. De Brusselaar wist ook te weinig over de gezondheidseffecten van slechte lucht. Daarom gingen BRAL en Leefmilieu Brussel een samenwerking aan: ExpAIR. Via de meet-initiatieven van ExpAIR willen we Brusselaars bewustmaken over de impact van luchtvervuiling.

Proeft u op sommige dagen ook de Brusselse luchtvervuiling op uw tong? De luchtkwaliteit in Brussel moet beter. Dat is een prioriteit voor BRAL. Het ontbrak in 2015 aan metingen om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. De Brusselaar wist ook te weinig over de gezondheidseffecten van slechte lucht. Daarom gingen BRAL en Leefmilieu Brussel een samenwerking aan: ExpAIR. Via de meet-initiatieven van ExpAIR willen we Brusselaars bewustmaken over de impact van luchtvervuiling.

Van meten …

In de eerste jaren gingen we met Leefmilieu Brussel in het kader van het ExpAIR-project actief meten met mobiele black carbon-meters. Dat zijn uiterst gevoelige apparaten die de hoeveelheid dieselroet uit de lucht meten. Zo wilden we de wetenschappelijke kennis over luchtverontreiniging in Brussel voeden. Later zetten we het AirCasting project op met de VUB en de Airbeam. Dit was citizen science 2.0: het ging niet enkel om het meten maar ook om het betrekken van burgers bij het ontwerp van het wetenschappelijk onderzoek. Als resultaat zijn het hele onderzoeksprotocol, de data en de verwerking publiek toegankelijk. Dankzij de meetacties verzamelden we een heleboel nieuwe gegevens.

Naar actie!

Maar voor BRAL ging het over meer dan meten alleen. Meten is slechts een eerste stap. Het is een manier om te leren, om van daaruit te mobiliseren en het debat aan te gaan over de problemen en de oplossingen voor een gezond Brussel. Nadat wij de Brusselaars de handvatten aanreikten, gingen zijzelf ook over tot actie. Uit één van deze meetcampagnes ontstond bijvoorbeeld de Bruxsel’Air groep. Die is nu nog altijd actief. Ook de eerste Staten-Generaal van de luchtkwaliteit en de citizen lobby (burgers die bij politici lobbyden voor schonere lucht in aanloop van de verkiezingen) zijn uitlopers.

BRAL presenteert Piek-a-boo

De pollutiepieken kunnen zich dankzij ExpAIR niet meer verstoppen. Tijdens ons onderzoek deden we een aantal opvallende vaststellingen. Het belang van open ruimte om de verontreiniging te minderen, bijvoorbeeld, maar toch ook niet helemaal.

Kom mee op onze digitale Piek-a-boo wandeling en leer iets bij over Brusselse vervuilde hotspots. In drie Piek-a-boo filmpjes nemen we je mee, met de Airbeam in de hand, op plekken in Brussel die je goed kent om te tonen hoe de luchtkwaliteit evolueert. Met ExpAIR blijven we zo inzetten op een geïnformeerd maatschappelijk debat rond luchtkwaliteit.

Deze Piek-a-Boo film kwam tot stand met steun van Leefmilieu Brussel, in het kader van ExpAIR.

Doe mee!

Wil je na de filmpjes zelf aan de slag? Kom een Airbeam uitlenen bij BRAL! Bel ons (02 217 56 33) of mail ons (info at bral.brussels) voor meer info. Je mag de Airbeam uitlenen voor 2 à 6 weken. We leggen je uit hoe die te koppelen aan je smartphone (met respect voor je privacy) en hoe je de gegevens van je metingen achteraf kan interpreteren.

Publicatiejaar
2020

Lees ook