Projectoproep Be Planet: een duurzaam burgerinitiatief?

De stichting Be Planet, het forum DEMAIN en KissKissBankBank slaan de handen in elkaar om burgerinitiatieven in België te ondersteunen. 

Bent u initiatiefnemer of drager van een lokaal en collectief project dat bijdraagt aan de ecologische transitie en duurzame ontwikkeling, schrijf u dan in! U kan uw kandidatuur per mail doorsturen en dit voor 3 juli 2017.

De selectie door Be Planet
De laureaten van de projectoproep worden opgenomen in de projectportefeuille van Be Planet. Deze projecten worden door Be Planet gefinancierd op basis van de geworven fondsen.

De selectie door forum DEMAIN
De jury van het forum DEMAIN komt tijdens het Forum samen onder leiding vna Cyril Dion en selecteert 5 projecten uit de projectenportefeuille van Be Planet. Deze 5 laureaten krijgen onmiddellijk financiële steun van de partners van het Forum.

En een crowdfunding-campagne van de KissKissBankBank
Be Planet en het forum DEMAIN werken samen met de KissKissBankBank om een crowdfunding- campagne op maat op te zetten voor een selectie van projecten uit de projectenportefeuille van Be Planet. 


De huidige projectoproep van Be Planet past in het kader van het forum DEMAIN in september 2017 plaatsvindt in Brussel. 

Het inschrijvingsdossier en het reglement vindt u hier

Het Be Planet-team

Projectoproep