Protestactie luchtkwaliteit bij Europese milieuministers (+ foto's)

16/12/2015
Preview Protest_Bral_05__MG_4319_KristofVadino.jpg
Preview Protest_Bral_28__MG_4521_KristofVadino.jpg
Preview Protest_Bral_17__MG_4430_KristofVadino.jpg
Preview Protest_Bral_04__MG_4310_KristofVadino.jpg
Preview Protest_Bral_20__MG_4457_KristofVadino.jpg

De Brusselse stadsbeweging BRAL heeft vandaag actie gevoerd aan de ingang van de Europese Raad (Justus Lipsius-gebouw – Wetstraat 175 Brussel 1040). De Europese Milieuministers komen daar samen om te discussiëren over onze luchtkwaliteit tot 2030. Met de ludieke actie - de actievoerders trokken plastiek zakken over hun hoofd - wilden de actievoerders het belang benadrukken van strenge luchtkwaliteitsmaatregelen. Ze eisen van de EU-ministers ook strengere kwaliteitsnormen.

"Het is de eerste keer sinds het schandaal rond Dieselgate dat onze vertegenwoordigers een bijeenkomst organiseren waarbij luchtkwaliteit bovenaan de agenda staat. Het is de kans voor hen om op de technische en ondoorzichtige beslissing van 28 oktober terug te komen. De bedoeling moet zijn om de wetten te doen naleven en onze gezondheid te beschermen. Het lijkt er echter niet op dat ze dit van plan zijn", zegt Jeroen Verhoeven van BRAL. 

Op 28 oktober beslisten de Europese regeringen namelijk om de NOx-normen (nitrogen oxide) voor dieselwagens nog te verlagen. Ook de implementatie van de normen voor nieuwe wagens werd uitgesteld tot 2019. Deze beslissingen zorgen er nog altijd voor dat auto’s tot 2020 maar liefst 210% meer NOx mogen uitstoten dan dat de Europese luchtkwaliteitsstandaarden (Euro 6) toestaan. En zelfs vanaf 2020 zullen nieuwe auto’s nog altijd 50% meer NOx mogen uitstoten than de Euro 6-norm van 80mg/km.

Op 28 oktober beslisten de Europese regeringen om de NOx-normen (nitrogen oxide) voor dieselwagens nog te verlagen. Ook de implementatie van de normen voor nieuwe wagens werd uitgesteld tot 2019. 

De Europese lidstaten zullen ook beslissingen nemen over de normen voor gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen zoals fijn stof, NOx and ammonia, en dit voor de komende 15 jaar. Verschillende documenten wijzen er echter op dat de Ministers van plan zijn om de normen die zijn opgelegd door de Europese Commissie af te zwakken. Ze stellen op verschillende manieren versoepelingen en boekhoudkundige trucjes voor die hen moeten toelaten om de kwaliteitsnormen makkelijker te halen [1]. Ze stellen ook voor om methaan uit de EU-directieve te halen, duidelijk onder druk van de landbouwlobby.

Volgens een recente studie van de European Environment Agency waren in 2012 in de Europese Unie maar liefst 72.000 premature sterfgevallen te wijten aan de blootstelling aan NO2.  Het inademen van NO2  veroorzaakt ademhalings- zowel als cardiovasculaire ziektes, tot zelfs longkanker en prenatale en kinderlijke afwijkingen. Dieselwagens zijn de belangrijkste bron voor NO2-uitstoot in stedelijke gebieden in Europa.

Voetnoot:

[1] Document van de EU-Raad: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15172-2015-INIT/en/pdf

De actie is een initiatief van Stadsbeweging BRAL en krijgt o.a. de steun van Transport & Environment en Clean Air BXL. 

Meer info:

NL/FR: Jeroen Verhoeven – mobiliteit- en luchtkwaliteitsexpert @ BRAL, an Urban Movement for Brussels - Ë 0477 46 31 81

ENG: For questions in English concerning Air Quality please contact: Louise Duprez, Senior Policy Officer: Air and Noise at EEB, louise.duprez@eeb.org, ( +32 (0) 2 289 13 07, Ë +32 (0) 489 34 18 96

 

Lees ook

 • Afbeelding
  Trein Brussel-Centraal
  Mobiliteit

  Kiezen de nieuwe regeringen eindelijk voor geïntegreerd openbaar vervoer?

  Opdracht voor de nieuwe regeringen: maak het openbaar vervoer aantrekkelijk door treinen, trams en bussen beter op elkaar te laten aansluiten, met één betaalbaar tarief.

 • Afbeelding
  Fietsers autoloze zondag
  Mobiliteit

  Stop de verbreding van de Ring: crowdfunding en actie!

  Dryade vzw tekent beroep aan tegen de verbreding van de Ring bij de Raad van State. BRAL en IEB steunen dit beroep en starten samen met hen een crowdfunding. Meer nog, als we het nodige geld bij elkaar halen, schieten we samen in actie!

 • Afbeelding
  Financiële steun voor afbraak Zuidpaleis
  Partners in de kijker

  Oproep financiële steun voor beroep tegen afbraak Zuidpaleis

  Op 12 maart werd een spoedordonnantie goedgekeurd door het Brussels Parlement om een versnelde afbraak van het Zuidpaleis te bekomen. BRAL-lid Bea Suys ging in beroep en zoekt nu financiële hulp om de advocatenkosten te kunnen betalen.