Speciale editie: "Anspachpark" - 32 pg's over Brusselse centrale lanen

Anspach… De bekende laan doorheen het hypercentrum van Brussel roept veel associaties op : grens tussen west en oost, muur, stadsautostrade. Verloren grandeur en lawaai. Slagader, voor het autoverkeer dan. En winkelas maar dan met groezelige shops. Alleszins in de ogen van veel mensen.

Waarom horen we nooit spreken over Anspach in andere termen ? Waarom geen woorden als ‘promenade’, ‘flaneren’,‘een bankje in de zon’ op ‘bruisende pleinen’ ? Waarom leggen autorijdende Brusselaars de associatie tussen Anspach en een ‘ader’ maar verdwijnt de link met bloed en hart zodra ze hun portier weer achter zich sluiten ?

Met de ideeënoproep ParcAnspachPark wil Bral vzw en haar partnerverenigingen mensen stimuleren om op een andere manier te denken over deze symbolische en o zo belangrijke laan. Om het niet alleen te zien als een transportroute maar als een openbare ruimte om te wandelen, te winkelen, af te spreken met elkaar. Een laan om te leven in ‘het hart van Brussel’. De Stad Brussel moet de ambitie tonen die een hoofdstad betaamt. Ze moet niet minder dan het voortouw nemen en een begin maken van de bloednodige transformatie van onze openbare ruimte tot een echte leefruimte.

Door de notie ‘Park’ in de titel te plaatsen, geven we nog een bijkomend signaal : dat wij mensen ook groen nodig hebben om te leven. En dat een ideale leefruimte een groene ruimte is. Omdat groen ons tot rust brengt, ons welzijn verhoogt.

Zestien groepen ontwerpers, amateurs of professionelen, uit de buurt of van verder weg, hebben zich laten prikkelen door onze oproep en hebben hun visie op het ‘Anspachpark’ binnengebracht. Het gaat om ontwerpen met veel verbeeldingskracht, vakkennis en oog voor detail. Een aantal ideeën komen opvallend vaak terug. Deze publicatie geeft een overzicht van de ontwerpen en van de belangrijkste lessen die ze ons aanbieden.

Beste ontwerpers, dank je voor jullie inzet en creativiteit. We zijn er van overtuigd dat jullie werk een steen verzet heeft in de rivier. Dat Anspach en alle publieke ruimtes zullen veranderen dankzij jullie. Niet sjieker of prestigieuzer maar menselijker. Leefbaarder voor iedereen die er nu al woont of er op bezoek komt.

Sarah Hollander,
voorzitster Bral