Stedenbouwkundige projecten in Brussel: we drukken op repeat bij Brouck'R

Hoe zit het met de commerciële strategie, objectieve maatstaven om te beslissen om te slopen en de stedenbouwkundige lasten? Het Brouck'R-project moet volgens ons een antwoord bieden op deze problemen.

De overlegcommissie over het Brouck'R-project vond deze dinsdag plaats. Opnieuw een stormachtige context, en opnieuw zetten inwoners en verenigingen vraagtekens bij de manier waarop vandaag met de stad en het stadscentrum wordt omgesprongen. Je kan hier ons volledig bezwaarschrift lezen.

  1. Stedenbouwkundige lasten
    BRAL dringt aan op herziening van het Regeringsbesluit dat dit systeem regelt, zodat alle grote nieuwe huisvestingsprojecten een minimumpercentage aan betaalbare woningen bieden, en zodat dergelijke projecten om kantoren in woningen om te zetten - en dit is lang niet het enige - niet langer worden vrijgesteld.
  2.  Objectiveer de beslissing om een gebouw te slopen
    Voor dit project, maar ook voor de projecten Lebeau-Sablon, KBC en alle kantoren die binnenkort afzwaaien want “verouderd”, eisen het ARAU, IEB en BRAL dat een zo zware keuze als het slopen van een volledig gebouwencomplex publiekelijk wordt geobjectiveerd.  Met het oog op de sociaalecologische context vinden we dat circulariteit en nabijheid van materialen, uitputting van hulpbronnen, vergelijkende koolstofbalansen, gevolgen voor de gezondheid, overlast op de bouwplaats, enz. moeten deel uitmaken van de criteria.
  3. Commerciële strategie
    Na het delen van onze zorgen kondigde schepen Ans Persoons aan te willen nadenken over een debat over commerciële strategieën in de binnenstad om het behoud en de ontwikkeling van kleine winkeliers die ten goede komen aan een buurt, lokale werkgelegenheid en circulariteit beter te ondersteunen. Essentieel! We wachten het vervolg af ...