Walking Madou: eindelijk!

  • Symbolisch droegen tientallen burgers in maart 2013 ‘Walking Madou’ ten grave.

In oktober 2013 leek het standpunt van de Sint-Joostse burgervader Emir Kir over de heraanleg van de Leuvensesteenweg onwrikbaar: “Kir: pas de Walking Madou again!”. De burgemeester toonde zich al een tijdlang een hevige tegenstander. Door die heraanleg kregen het openbaar vervoer en de voetgangers voorrang, en moest doorgaand autoverkeer een straat opschuiven. Nu blijkt dat het protest van de burgemeester destijds eerder was ingegeven door een soort bevestigingsdrang, want vandaag komt Walking Madou er toch, met de zegen van het gemeentebestuur maar zonder te typerende gele verf. Dat is positieve ontwikkeling en 

Walking Madou, ofte de opvallend gele proefopstelling voor de heraanleg van de Leuvensesteenweg, paste in een gewestelijke mobiliteitsvisie en had ook een positieve invloed op de mobiliteit in Sint-Joost. Ten tijde van Walking Madou reden de bussen vlotter dan voordien, de autodruk daalde en voetgangers kregen bredere trottoirs en een kwalitatievere openbare ruimte op het Madouplein en Leuvensesteenweg.

Walking Madou werd opgestart in januari 2012 en officieel ingehuldigd door de toenmalige burgemeester Jean Demannez en mobiliteitsminister Brigitte Grouwels. De ontwerpers gooiden hoge ogen met hun aanpak: vooral het ‘gele’ Madouplein viel op, alsook de gele autokarkassen op de Kleine Ring. Walking Madou viel ook bij experten in de smaak en ontving een jaar nadien de Brusselse ]pyblik[- prijs voor Openbare Ruimte.

FLOP?

De eerste fase van Walking Madou transformeerde de Leuvensesteenweg in een 100% voetgangerszone, zonder auto’s, zonder bussen.  In een tweede fase zouden er opnieuw bussen over de Leuvensesteenweg rijden. Maar het dossier was in een lokaal politiek woelwater terechtgekomen en tegenstanders begonnen zich te organiseren, geruggensteund door het nieuwe gemeentebestuur. De tweespalt tussen de gemeente en de gewestelijke mobiliteitsminister was compleet.

De testfase was een flop, zo klonk het bij de gemeente, ook al bewezen de cijfers het omgekeerde. Dus er moesten opnieuw auto’s door de Leuvensesteenweg rijden. Een bus over een semi-piétonnier was te gevaarlijk, aldus de gemeente, die zich niet zomaar wou neerleggen bij een “dictaat van het Brussels Gewest”.

En de gemeente haalde haar slag thuis. In maart 2013 kondigde de burgemeester aan dat er een akkoord was gevonden met het gewest: de Leuvensesteenweg zou eindelijk terug opgesteld worden voor autoverkeer. Een staaltje van politiek armworstelen, waarbij het Gewest haar mobiliteitsvisie opofferde om het nieuwe gemeentebestuur van Sint-Joost niet in het zand te laten bijten. 

BEGRAFENIS

Maar niet iedereen was tevreden met deze beslissing.  Symbolisch droegen tientallen burgers ‘Walking Madou’ ten grave. Ook BRAL steunde die actie van het nieuwbakken burgerplatform Avance Saint-Josse-Vooruit!. De klok werd volgens de actievoerders teruggedraaid. Ze wilden duidelijk tonen dat dit een gemiste kans om aan een nieuw soort mobiliteitspolitiek te doen in Sint-Joost en daarbuiten.

Ondertussen, 3 jaar later, leek de verkeerssituatie eigenlijk helemaal niet te verbeteren ten opzichte van de situatie van vóór oktober 2012. De Leuvensesteenweg bleef een drukke doorgangsas en de bussen stonden opnieuw mee in het verkeer. Het lokale bestuur kreeg steeds meer klachten van buurtbewoners en gebruikers: wanneer zou die Leuvensesteenweg eens echt worden aangepakt?

GEWONNEN

In 2014 treedt er een nieuwe mobiliteitsminister aan, deze keer met dezelfde politieke kleur als de burgemeester. Een nieuwe meerderheid op gewestelijk niveau betekent ook nieuwe politieke akkoorden en deals met lokale besturen. En blijkbaar werd ook de heraanleg van de Leuvensesteenweg in de mand van politieke deals gegooid, want wat blijkt nu: na de aanslepende ‘tijdelijke’ heraanleg ziet de gemeente er dan dat toch geen graten in dat enkel de bus op de Leuvensesteenweg naar beneden zou rijden. Bij het publiekmaking van de plannen schudt de burgemeester tevreden de hand van minister Pascal Smet... Walking Madou is back (nu alleen zonder de gele verf)!

Waarom is dit scenario het beste scenario:

  • Gebruikers van het openbaar vervoer reizen sneller en comfortabeler: doordat de busstop vlak aan de metro-uitgang ligt, moeten busreizigers geen straat meer oversteken + bussen staan niet meer mee in de file met de auto’s
  • Het doorgaand verkeer kiest minder voor de Scailquinstraat, want dit is en blijft een interwijkenweg, geen toegangsweg voor pendelaars
  • Het rond punt op Madou wordt eindelijk opnieuw leesbaar
  • Omdat de bus daar niet meer moet stoppen, ontstaat er aan de voet van de Madoutoren een plein die naam waardig

We keren vandaag dus terug naar de situatie die de ontwerpers van Walking Madou in 2012 al in gedachten hadden. De heraanleg liep dus 3 jaar vertraging op.

HOE IS HET MOGELIJK? 

Gewestelijke mobiliteitsproblemen hebben gewestelijke oplossingen nodig en daarbij kan het zijn dat gemeentelijk politieke belangen al eens moeten wijken. BRAL is blij met deze recente beslissing en feliciteert de bevoegde burgemeester en minister dus ook van harte. Brussel heeft inderdaad nood aan dit soort van duurzame ingrepen. Hoopgevend is dan ook dat het lokale gemeentebestuur nu wel mee sensibiliseert rond duurzame mobiliteit. In het laatste maandblad van de gemeente (oktober 2015) worden acties als Pic Nic the Streets en het autovrij maken van de centrale lanen zelfs als positieve voorbeelden gegeven. We hopen dat dit kan resulteren in een gedurfd en toekomstgericht Gemeentelijk Mobiliteitsplan voor Sint-Joost, zoals aangekondigd in 2012. We kijken ernaar uit.

Joost Vandenbroele

 

26/10 (12h-14h): Voorstelling publicatie over Walking Madou @ BIP

Op 26 oktober 2015 wordt in het BIP (Koningsplein 2-4) een publicatie voorgesteld over Walking Madou (12h – 14h). In het boek staat ook de neerslag van een debat met Benoit Moritz (MSA), Yves Rouyet (ATO) en Christophe Mercier (Suede36 en ontwerper van Walking Madou) over de toekomst van de openbare ruimte in Brussel.

Facebook-event: Voorstelling publicatie Walking Madou (26/10)

Een organisatie van ]pyblik]

Inschrijven: info@pyblik.be