Woonbarometer

De woonbarometer van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) is een middel voor informatieverstrekking en bewustwording voor een zo breed mogelijk publiek, maar wil ook een sterke boodschap geven aan de politiek, want de problemen met de toegankelijkheid van woningen nemen toe. De keuzes die in de afgelopen jaren gemaakt zijn door de ministers hebben niet tot een oplossing geleid, het is zelfs niet gelukt om de problemen in te dammen.

Met onze woonbarometer evalueren we op een kritische manier de recente maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen op het vlak van wonen: toegang tot en behoud van de woning, energie-armoede, strijd tegen discriminatie en thuisloosheid.

De verschillende maatregelen zijn beoordeeld op basis van slechts twee criteria: nut en geschiktheid. Was het nodig te handelen of wetgeving te maken? Wordt zo voldaan aan een behoefte, een probleemsituatie opgelost? Als de antwoorden positief zijn en dus het nut van de maatregel bevestigen, rest de vraag of het genomen besluit een stap in de goede richting is, die van de sociale rechtvaardigheid; dat is wat wij verstaan onder geschiktheid. Voor elke maatregel beantwoorden wij de vraag over het nut en de geschiktheid met ja ( ) of nee ( ). Het was echter niet altijd mogelijk om zo duidelijk een conclusie te trekken. In sommige gevallen hebben we dus gekozen voor de nuance, gesymboliseerd met een ( ).

Alle maatregelen worden behandeld volgens hetzelfde stramien: beschrijving, beoordeling, voorstellen. Deze zijn met opzet kort, direct en, hopen wij, toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de huisvesting in Brussel.

Hier de woonbarometer downloaden.

U kan de woonbarometer doornemen aan de hand van 10 thema’s. Hieronder vindt u de link naar ieder thema.

1. De wetgeving over de huurovereenkomst herzien
2. Tegengaan van de discriminatie  in de toegang tot huisvesting
3. Ingrijpen op de huurprijzen
4. Energiearmoede bestrijden en de energieprestatie van woningen verbeteren
5. Openbare woningen plannen en produceren
6. Ondersteuning van de eigendomsverwerving
7. Studentenhuisvesting in Brussel ontwikkelen
8. Het park van de sociale verhuurkantoren laten toenemen
9. De toegang tot en handhaving in woningen van daklozen vergemakkelijken
10. Leegstand bestrijden