Burgerinitiatief

De slogan van BRAL is 'Citizens, Action, Brussels'. BXLaars van alle soorten en standen en uit alle wijken komen samen in burgercollectieven om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze stad. Vaak tonen ze de overheid hoe het moet en zetten ze de agenda. BRAL bestudeert en steunt hun initiatieven. We pleiten voor een stad waar samenwerking/cocreatie en behoud van onze hulpbronnen/commons geen loze woorden zijn.

Afbeelding
localismact.jpg
Burgerinitiatief

Activist schrijft wet

Stel: je zit bij een wijkcomité en krijgt de kans een wet te maken die geldt in heel de buurt. We praten City Mine(d) over de Localism Act, een regelgeving die nooit geziene bevoegdheden toekent aan wijkcomités.

Afbeelding
zittend_beursplein_close_up.jpg
Burgerinitiatief

Persbericht: Team ontwerpers gaat debat aan over Anspachpark (+ openluchtfilm op Beursplein)

Op de dag van de Architectuur zondag 13/10 organiseerde het collectief 1V4M2A een tentoonstelling over de toekomst van de centrale lanen in Brussel. 's Avonds was er ook een filmvoorstelling op het Beursplein. Hiermee wilden de ontwerpers eindelijk het debat over deze belangrijke as aangaan met de buurt en de bewoners van heel Brussel. “Volgens ons is hoog tijd om mensen te informeren over dit cruciale dossier” zegt Tine Vleugels van 1V4M2A.

 

Afbeelding
man_push_cart.jpg
Burgerinitiatief

Persbericht: Bral en Microstart lanceren ‘8m² voor startende zelfstandigen’

Bral lanceert voor het derde jaar op rij de projectoproep “8m² voor iedereen”, samen met Microstart, een organisatie die micro-ondernemers ondersteunt die buiten het klassieke banksysteem vallen.

Afbeelding
sacblanc_0.jpg
Burgerinitiatief

Communiqué de presse: Un secrétaire d'Etat qui conteste ses propres chiffres

Débat hallucinant au parlement Bruxellois, le 21 mai. Un membre de l'opposition présente des chiffres à la baisse, concernant la collecte sélective des déchets, provenant de l'asbl Bral, et le secrétaire d'état conteste ces données chiffrées. Du même coup, il nous traite d'«anxiogènes». Seulement : ces chiffres ne proviennent pas du Bral, mais de son propre cabinet. Après cette réunion en commission, le Bral a pris plusieurs fois contact avec le cabinet mais n'a jamais reçu de réponse.

Afbeelding
sac-bruxelles-proprete-blanc-80-l.jpg
Burgerinitiatief

Persbericht: Staatssecretaris weerlegt zijn eigen cijfers

Hallucinant debat in het Brussels parlement vorige week. Een lid van de oppositie presenteert dalende cijfers over selectieve afvalinzameling van Bral vzw en de staatssecretaris weerlegt dit cijfermateriaal. In één adem beschuldigt hij ons van “anxiogène”. Alleen: zijn deze cijfers niet afkomstig van Bral maar van z’n eigen kabinet.

Afbeelding
vanmaerlant.jpg
Burgerinitiatief

"Wetstraat nog steeds vooral een project voor de promotoren"

Voor de overlegcommissie van de Stad Brussel zich buigt over de tweede versie van de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor het stadsproject Wet (Wetstraat) herhalen we onze belangrijkste bezwaren.

Afbeelding
bioosoir.jpg
Burgerinitiatief

Persreactie: Bral ontketent discussie over biomethanisatie

Prof. em. Slooten analyseerde voor ons de toekomstige vergistingsinstallatie, die organisch afval moet transformeren in groene stroom. Heeft een dure installatie die enkel tuinafval zou verwerken, zin? En zal zo’n installatie niets kosten?

Afbeelding
keukenafval.jpg
Burgerinitiatief

Communiqué de presse: Un éléphant blanc pour les déchets bruxelloises

Une étude de Bral asbl (Brusselse Raad voor Leefmilieu) démontre qu'une collecte sélective des déchêts de cuisines serait bénéfique pour le climat et pour le coût opérationnel de l'installation de méthanisation projeté par la région bruxelloise. Mais hélàs, le gouvernement tarde à réaliser un tel enlêvement. Une disposition d'aide perverse privilège en effet l'installation de méthanisation la moins intéressante.

Afbeelding
keukenafval.jpg
Burgerinitiatief

Persbericht: Witte olifant voor Brussels organisch afval

Bral toont aan dat keukenafval selectief ophalen goed is voor het klimaat én de Brusselse begroting, maar de regering stelt uit. Krijgen we een witte olifant, een dure vergistingsinstallatie met weinig ecologische én economische meerwaarde?

Afbeelding
Heizel_anno_heel_lang_geleden.jpg
Burgerinitiatief

Persbericht: Bral, IEB en BBL hekelen aanpak herinrichting Heizel

De drie milieufederaties Bral, IEB en BBL hekelen het gebrek aan transparantie en inspraak bij de herinrichtingsplannen vande Heizelvlakte. “Publieke inspraak is onbestaande. Voor de herontwikkeling van een gebied met (inter)nationale uitstraling, op de grens van het Brussels en Vlaams Gewest en naast dichtbevolkte woonwijken is dit absoluut onaanvaardbaar”.

Afbeelding
frontfrans.png
Burgerinitiatief

Publicatie van Bral: "Ook jij maakt de stad!" (gratis verkrijgbaar) (NL/FR)

Nieuwe Bral-brochure!        

"Ook jij maakt de stad! - 10 inspirerende Brusselse voorbeelden"

Afbeelding
Bral_memo.img_assist_custom.JPG
Burgerinitiatief

Het Memorandum van Bral voor 2009-2014

Een 20-tal pagina's unieke lectuur om de stad en de mensen die erin wonen te doen daveren. 20 pagina's scherpe en originele ideeën over hoe wij vinden dat Brussel moet evolueren. Wij richten ons met deze tekst rechtstreeks tot het beleid, maar willen hier ook andere, geëngageerde Brusselaars mee inspireren. Met meer dan 10 exclusieve fotocollages die tonen hoe Brussel er zou uit zien als Bral aan de macht was.