De financiële structuur van BRAL

Van bij ons ontstaan kunnen we onze activiteiten uitvoeren dankzij overheidssubsidies. Het is een teken van een gezonde democratie dat de overheid het middenveld en vooral ook haar kritische kijk op het beleid subsidieert. Publiek debat over beleidsmaatregelen of over het gebrek aan maatregelen stimuleren is noodzakelijk om een gedragen beleid te kunnen voeren. Het is ook nodig om je als politicus/a te kunnen baseren op de verschillende kanten en meningen in de samenleving.

De tendens dat juist deze kritische stem vandaag een reden wordt om subsidies van verenigingen te verminderen, betekent dan ook een verlies voor onze maatschappij en democratie. Onder de noemer van besparingen worden overal budgetten geschrapt en stijgt de controleringsdrang. Budgetten voor structurele werkingen worden steeds schaarser en als vereniging moet je steeds meer projecten uitschrijven. En bovendien wordt ook de concurrentie steeds groter. Niet alleen verenigingen zijn op zoek naar extra budgetten voor hun activiteiten, maar ook administraties, pararegionalen, scholen …

Projecten, projecten, projecten

Bral voelt deze tendens al een paar jaar, maar de situatie werd echt kritiek in 2014. Een grote financiële onzekerheid dwong ons enerzijds om besparingen in te voeren en anderzijds om actief andere subsidiekanalen te ontdekken en meer projecten uit te schrijven. Dit vraagt een grote tijdsinvestering en veel geduld, want een (eventuele) goedkeuring valt vaak pas maanden, soms een jaar na de indiening.

Subsidies zoeken doet netwerken

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Projectaanvragen uitschrijven grepen we in 2014 bij BRAL aan als een gelegenheid om een activiteitenplanning te verfijnen en vooral om ons netwerk uit te breiden. Zowel wat betreft subsidiekanalen, als wat betreft potentiele partners.

En concreet 

Ons totale werkingsbudget van om en bij de 400.000 EUR hebben we in 2014 verzameld met voornamelijk subsidies van verschillende overheden. Bijna 42% van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 32% van de VGC-Vlaamse Gemeenschapscommissie, 7% van het Vlaams Gewest en 12% van Federale Overheid.

Interessanter is ook hoeveel van deze subsidies structureel zijn, en hoeveel projectmatig, wetende dat dit niet altijd een scherpe grens is.

  • Sinds 2007 ontvangen we 137.000 EUR structurele financiering van de VGC
  • Sinds 2015 ontvangen we 38.250 EUR financiering voor onze basismissie milieu.
  • Sinds 2010 ontvangen we  van sociaal fonds Maribel middelen voor ongeveer 1 VTE

De overige bedragen zijn allemaal projectsubsidies en moeten dus jaarlijks, of tweejaarlijks onderhandeld worden met de overheid.

Het BRUSSEL VAN BRAL

De ROL van BRAL

BRAL werd 40 in 2014

De leden van BRAL

De bestuurders