De Rouppe-parking is terug

De Rouppeparking is terug. Niet in alle openheid, maar verstopt in een aanvraag voor studentenwoningen in een zijstraat van het Rouppeplein. BRAL woonde een bijzonder bewogen zitting van de overlegcommissie bij op woensdag 21 juni.2017.

Begin 2016 leek het animo rond nieuwe centrumparkings helemaal verdwenen. Maar daar duikt het spook opnieuw op. Op de overlegcommissie van de stad Brussel stond vorige week woensdag de vermaledijde Rouppe parking terug op het programma.  In verdoken vorm weliswaar, want de vergunningaanvraag ging niet uit van de stad zelf én het voorstel voor de parking werd gekoppeld aan de bouw van studentenwoningen in de Van Helmontstraat.

De promotor –Rouppe Property 1 sprl– vroeg aan de overlegcommissie een vergunning voor:

  • de bouw van drie woonblokken met 115 studentenwoningen en één conciërgewoning
  • de bouw van 200 rotatieve parkeerplaatsen in een ondergrondse parking op 9 niveaus
  • 117 fietsstalplaatsen                                                                  
  • de afbraak van het pand Rouppeplein 4

Nog voor de adviescommissie sprak de stad Brussel, bij monde van schepen Geoffroy Coomans de Brachène (MR), al over een “win win”, waarbij het project voor een parking aan het Rouppeplein toch gerealiseerd kon worden, zonder het plein open te moeten leggen[1]. Van een neutrale positie gesproken…

De stad Brussel – en dan vooral de liberale familie – heeft dus haar natte dromen van de auto stad niet opgegeven. Dit plaatsje past perfect in haar mythe om “de stad bereikbaar te houden en een oplossing te bieden aan het tekort aan parkeerplaatsen voor shoppers en dagjesmensen.” Nochtans is al meermaals aangetoond dat er geen tekort aan parkeerplaatsen is. En dat de bouw van nieuwe parkings in het stadscentrum juist extra autoverkeer aantrekt.

Wie is er dan eigenlijk blij met dit project? Niet de buurtbewoners. Zij krijgen enkele honderden auto’s meer die door hun straten tuffen. In dat verband is het wraakroepend dat de impact op lucht- en omgevingskwaliteit van die extra verkeerstromen op geen enkele manier verrekend wordt in het project.

Bovendien zijn ook de handelaars geen vragende partij. Het comité van handelaars van Stalingrad wees er tijdens de zitting fijntjes op dat aan het Zuidstation meer dan voldoende parkeergelegenheid is. En dat zij hun klanten wegwijs maken om alternatieve vervoersmodi te gebruiken.  

De adviescommissie besliste uiteindelijk om haar advies te verdagen. BRAL hoopt vurig dat ondergrondse parkeergarages in het hypercentrum daarmee voorgoed begraven worden.

“Het is wraakroepend dat de impact op de luchtkwaliteit van verkeergenererende projecten op geen enkele manier niet verrekend wordt.”

Klik hier voor een uitgebreide analyse.

[1] https://www.rtbf.be/info/regions/detail_pietonnier-bruxelles-ville-compt...