Persbericht: Brusselse stedenbouw heeft nood aan langetermijnplanning

Persbericht

Brusselse stedenbouw heeft nood aan langetermijnplanning

Bral vindt dat de Brusselse regering niet genoeg doet om op vlak van stedenbouw aan langetermijnplanning te doen en een grondige toekomstvisie uit te bouwen. In het onlangs hervormde Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) staan te weinig wijzigingen die een echte kentering in het stedenbouwkundig beleid hadden kunnen betekenen.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de hervorming van het vijftien jaar oude Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO), genoegzaam bekend onder de Franse afkorting ‘le COBAT’. De Brusselse regering heeft de hervormde tekst onlangs in derde lezing behandeld. De tekst ligt nu voor bij het Brussels Parlement, dat er in januari 2009 over zal stemmen.

Bral vzw haalde na grondige studie de twee grote krachtlijnen naar boven die de stedenbouwkundig beleid in Brussel grondig gaan veranderen: 1. de regering zwakt het belang van langetermijnplanning af en 2. experten krijgen niet langer het laatste woord.

Het Gewest heeft het nobele streefdoel van de hervorming nooit onder stoelen of banken gestoken: administratieve vereenvoudiging voor een doeltreffende en snellere ontwikkeling van het gewest. Daar is uiteraard niets verkeerds mee, maar het moet wel passen binnen een bredere visie.

De Brusselse regering geeft zichzelf met de hervorming meer slagkracht om bestaande plannen te omzeilen. Concreter: vergunningen die bijvoorbeeld nodig zijn om het Plan voor de Internationale Ontwikkeling (PIO) uit te voeren, zullen sneller kunnen worden afgeleverd. Het wordt gemakkelijker om vroegere bestemmings- en ontwikkelingsplannen even links te laten liggen. Een en ander getuigt van een gebrek aan visie.

In plaats van fundamentele vragen te stellen over de toekomst van het gewest, wordt nu de deur opengezet om de laatste grondreserves van Brussel snel in te vullen.

Bral heeft een hele reeks bedenkingen opgelijst en opgestuurd naar alle politici die in de parlementaire commissie Ruimtelijke Ordening zetelen. U vindt deze tekst als bijlage, evenals de december-editie van ons maandblad Alert staat een uitgebreid artikel over de Cobat-hervorming.

Contact - Hilde Geens: 02 217 56 33, hilde@bralvzw.be