Persbericht: "Hokjesdenken tiert nog welig in Brussel"

Persbericht

Bral vzw stelt resultaten voor van 1 jaar Observatorium Hokjesdenken

Gebrek aan coördinatie en moedwillige tegenwerking zijn nog altijd schering en inslag in het beleid in en rond onze hoofdstad. Dat stelt Bral vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) op basis van de resultaten van haar Observatorium Hokjesdenken.

Bral lanceerde het Observatorium Hokjesdenken in juni 2008. Met dat instrument heeft Bral tussen juni 2008 en juni 2009 flagrante gevallen van inefficiënt beleid in en over het Brussels gewest opgelijst. Ook pogingen tot betere coördinatie werden bijgehouden. De resultaten zijn
niet bemoedigend. In totaal noteerde Bral zo’n 50 beleidsmaatregelen. Zowel het Gewest Brussel, de 19 Brusselse gemeenten, de vervoersmaatschappijen MIVB en NMBS als het Vlaams Gewest zondigden herhaaldelijk tegen de regels van goed bestuur.

Bral deelde de gevallen van hokjesdenken en de positieve maatregelen op in verschillende categorieën (van A- tot E- en van A+ tot D+). Als bijlage vindt u een selectie van maatregelen die in het observatorium voorkomen.
De categorie die er met kop en schouders bovenuit steekt, is “gebrek aan coördinatie tussen verschillende overheidsdiensten die projecten voeren die met elkaar te maken hebben” (A-). We telden 18 gevallen van deze vorm van hokjesdenken.

  • * Vb.: de openlijke oorlog tussen het Brussels en het Vlaams Gewest en de Stad Brussel over de inplanting van een nieuw shoppingcentrum in het Noorden van Brussel en in de Rand.

Bral noteerde vijf gevallen van de tegenovergestelde categorie: “poging tot coördinatie van verschillende diensten”. (A+)

* Vb.: de ministers voor Mobiliteit en Leefmilieu hebben goed samengewerkt aan een beleid tegen luchtverontreiniging, met Pollupiek en de Ecoscore als enkele van de speerpunten.

Bral noteerde drie gevallen van “saucissonage (project geografisch of thematisch opdelen in verschillende projectjes om ze makkelijker te laten goedkeuren), met (stilzwijgende) instemming van de overheid” (B-) en vier “pogingen om een globale visie uit te werken” (B+).

* Vb. van saucissonage : Het Vlaams Gewest wil de grote ring herinrichten van Groot Bijgaarden tot Diegem (van E40 tot E40) maar kapt het traject in drie vakken en onderwerpt ze aan aparte openbare onderzoeken terwijl de inrichting van het ene vak gevolgen heeft voor de inrichting van het andere vak.

Ook Vlaanderen, dat de mond vol heeft van ‘goed bestuur’, doet niet noodzakelijk beter.

Bijzondere aandacht heeft Bral voor de categorie “ogenschijnlijk moedwillig blokkeren van projecten van anderen” (C-) (zes vermeldingen).

* Vb : de bevoegdheidsverdeling binnen de Brusselse regering.

“Het nieuwe regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2009-2014 was eenideale gelegenheid om met de resultaten van ons Observatorium naar buiten te treden”, zegt Piet Van Meerbeek van Bral. “Dat akkoord staat immers bol van de woorden samenwerking (99 keer), coördinatie (12) en transversaliteit (6). De vraagt blijft wat na vijf jaar regeren van die intenties zal overblijven”.

“De nieuwe Brusselse regering krijgt de kans om haar beleid vandaag met een schone lei te beginnen maar de opsplitsing van de bevoegdheden doet het ergste vermoeden”, aldus Bral. Zo is de bevoegdheid Mobiliteit verdeeld over een minister voor Mobiliteit en een staatssecretaris voor fietsen en stappen. Afval en Netheid zijn nog meer opgesplitst dan tijdens de vorige legislatuur, want naast een minister voor Leefmilieu (waaronder Afvalpreventie) (1) en een staatssecretaris (2) zit de bevoegdheid Openbare Netheid nu bij de minister-president (3!). En wat te denken van de Brusselse ruimtelijke ordening? De minister-president heeft de bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen (1). Daarnaast is er ook nog een minister voor Stadsvernieuwing en Huisvesting (2), voor die laatste bevoegdheid bijgestaan door een
staatssecretaris (3) en op de koop toe krijgt nog een andere staatssecretaris de bevoegdheid Stedenbouw (4).

Bral ziet in de nieuwe bevoegdheidsversnippering een voorbode van slecht bestuur. “De verschillende partijen durven kennelijk geen homogene bevoegdheid in de handen van anderen te laten. Als de regering deze stad beter wil besturen, zal ze uit een ander vaatje moeten tappen. Hokjesdenken is niet goed besturen”, aldus Van Meerbeek.

“Het leidt tot verlies van tijd en overheidsmiddelen. Denk maar aan de diverse plannen die de vorige regering gemaakt heeft en in openbaar onderzoek voorgesteld heeft maar uiteindelijk door politieke onenigheid of gebrek aan tijd niet meer goedgekeurd raakten: het Irisplan 2, het Afvalplan. En denk ook aan het Klimaatplan, dat nooit voltooid is geraakt. Als we vooruit willen met deze stad, moeten we beter doen.”

>>>>> Lees hier het persbericht als bijlage.

>>>>> En hier vind je het Observatoirum Hokjesdenken zelf.

Contact
Piet Van Meerbeek [0478 999 707] of Joost Vandenbroele [0473 85 35 37]
vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu
piet[a]bralvzw.be of joost[a]bralvzw.be