Publicatie: "Bral in en voor Brussel 2018" (Meerjarenplan)

Bral slaat een andere weg is. Dat hebt u misschien al horen waaien. Met dit document houden we jullie op de hoogte van de keuzes die jullie, de leden, de medewerkers en het bestuur van BRAL gemaakt hebben. Eind 2013 bestond Bral 40 jaar. Na 40 jaar stadsacties is het vandaag tijd om ook intern een aantal dingen te veranderen. We willen de komende jaren kiezen voor nieuwe invalshoeken en nieuwe werkwijzen, die onze impact op Brussel moeten vergroten. We leggen in deze tekst uit wat de rol van BRAL vandaag is in Brussel. Daarna gaan we dieper in op de strategische keuzes die we hebben gemaakt voor 2018. Wat Bral dus concreet gaat doen. Deze tekst is het startpunt van een proces, dat afhankelijk is van vele factoren waar wij vandaag geen grip op hebben.

De enorme uitdagingen in Brussel zijn gekend in alle geledingen van de stad : de demografische groei, stijgende armoede en dualisering, de stijgende internationalisering van de bevolking, werkloosheid, lage scholing, mobiliteit, huisvesting … Daarbovenop worden we ook geconfronteerd met een internationale klimaat- en economische crisis.

Duurzaamheid, duurzaam beleid, duurzame ontwikkeling, ... soms lijkt het alsof het dé oplossingen zijn voor de bovengenoemde crisis.  ‘Duurzaam’ lijkt  daarbij vooral een modewoord,  datte vaak gereduceerd wordt tot ecologische kwesties. De sociale en economische dimensie blijft soms afwezig. Het is tijd voor een grondige verandering, voor een maatschappelijke transitie, waarbij we zoeken naar beleids- en sector-overschrijdende oplossingen. In de stad zijn de linken tussen mobiliteit, economie, sociale ontwikkeling, onderwijs, cultuur en milieu heel tastbaar. Het is op de kruispunten van die verbindingen dat Bral werkzaam is.

Brussel stopt ook niet aan de gewestgrenzen. De situatie in onze stad is nauw verbonden met het beleid in de omliggende gewesten. Mobiliteitsstromen, economische ontwikkelingen of open ruimte-verbindingen stoppen niet aan de gewestgrenzen, de mensen ook niet. Dagelijks maken duizenden pendelaars letterlijk de verbinding tussen Brussel en haar omgeving. Samenwerking over de gewestgrenzen heen is dus noodzakelijk. Bral wil hierin het voorbeeld geven en kiest ervoor om in haar werking, expertise en standpunten de institutionele grenzen te overstijgen.

De tijd is dus rijp om een koerswijziging in te zetten. Eind 2013 bestond Bral 40 jaar. Na 40 jaar stadsacties, met wisselend succes, is het vandaag tijd om ook intern een aantal dingen te veranderen. We willen de komende jaren kiezen voor nieuwe invalshoeken en nieuwe werkwijzen, die onze impact op Brussel moeten vergroten.

Maar tegelijk willen we benadrukken dat deze verandering een proces is, een proces dat afhankelijk is van vele factoren. Want we willen deze nieuwe weg niet alleen bewandelen, we gaan actief op zoek naar partners en zullen verschillende trajecten samen met hén uitstippelen. Maar ook financieel zijn er nog grote vraagtekens: onze subsidiezoektocht zal ook een bepalende rol spelen. Ons einddoel ligt dus vast: het Brussel van Bral in 2018.  Maar de manier waarop, de mate waarin en met de hulp van wie we dit doel gaan bereiken, zal sterk afhangen van factoren waar we vandaag geen grip op hebben.

____________
Om te beginnen leggen we in deze tekst uit wat de rol van BRAL vandaag is in Brussel. Daarna gaan we dieper in op de strategische keuzes die we hebben gemaakt voor 2018. Hierbij proberen we telkens zo concreet mogelijk te zijn. En we sluiten af met onze visie op Brussel (Het Brussel van Bral) en onze missie, dus de ‘definitie’ van Bral.