An vertrekt bij BRAL

Na tien jaar als coördinator van stadsbeweging BRAL, trekt An de deur op het Zaterdagplein achter zich dicht. An streed vanop de voorhoede voor een solidair, betaalbaar en milieuvriendelijk Brussel.

Haar dossierkennis over grote stadsprojecten zoals Thurn & Taxis, samen met haar diplomatische aanpak, maakten van haar een geduchte tegenstander van het establishment.

An is niet de grootste tafelspringer maar wie haar kent, weet dat ze de dingen gedaan krijgt.

Hoe drukte ze haar stempel op Brussel in die veertien jaar bij BRAL? An zette de stad centraal, met haar diversiteit en focuste op de vele aspecten van het stedelijk leven. Het is dankzij haar dat er onder andere een tramlijn komt langs Thurn & Taxis, dat er een voetgangerszone in het centrum is, dat er meer participatie is bij de stedenbouwkundige plannen, zoals bij de Josaphat-site … En steeds bij deze verwezenlijkingen bleef ze kritisch over de uitvoering. Trajectbewaking en projectregie zijn twee van haar stokpaardjes, naast het beheer van vastgoed in gemeenschappelijke handen via de Community Land Trust Brussel. De ‘richtplannen van aanleg’ zal ze ongetwijfeld blijven opvolgen om te kijken hoe het gewest de tig project-ballen in de lucht houdt. En wij bij BRAL zetten haar werk verder.

Participatie bleef ook een rode draad in haar coördinatorschap. An was geliefd als coördinator omdat ze kansen gaf aan mensen, om te experimenteren, om zichzelf te ontplooien en te bekwamen in dossiers. Ze durfde loslaten om te doen bloeien. Ook vanuit die optiek ondersteunt BRAL bewoners collectieven. Wie haar definitief zal opvolgen, is nog niet geweten. Ondertussen wordt ancien Piet Van Meerbeek tijdelijk coördinator van BRAL. Binnenkort lanceren we een vacature voor haar positie.

Elke stadsbewoner in het algemeen en stadsactivisten in het bijzonder weten dat het in de politiek soms tergend traag kan gaan, en dan plots heel snel. (Afwachten hoe haar dat zal vergaan vanuit het stadhuis!) We wensen An een boeiende tijd als kabinetschef bij de stad Brussel. Haar collega’s op het kabinet mogen zich in de handjes wrijven met zo’n chef. Hopelijk kan ze ook daar bakens verzetten die een stad als Brussel nodig heeft, zoals een betere luchtkwaliteit, een ambitieus circulatieplan en een betaalbare woning voor iedereen. Maar vooral: dat er geluisterd wordt naar de Burgers.

Het team van BRAL