Brochure: "Mobiliteit & Participatie: een duurzame tandem"

In ons pilootproject 'mobiliteit en participatie' hebben Inter-Environnement Bruxelles asbl en Bral vzw twee jaar lang de veerkracht van de bestuurdersdemocratie en de rekbaarheid van het begrip participatie getest. We hebben bewoners van de gemeenten Anderlecht, Evere en Jette de kans geboden mee te werken aan een gemeentelijk mobiliteitsplan. Bral en IEB hebben over deze ervaringen een tweetalige brochure uitgewerkt: "Mobiliteit & Participatie: een duurzame tandem" of "La participation au service de la mobilité. In deze brochure stellen we de overheid tal van methodieken voor om de bevolking beter te betrekken bij het beleid dat verder gaat dan de klassieke openbare onderzoeken. Er is ook ruimte voor reflectie.
Voor meer info over deze brochure kan u terecht bij Ben Bellekens op 02 217 56 33.

Een voorsmaakje van onze conclusies...

 

Het belang van participatie, indien doordacht toegepast, wordt gekenmerkt door:

- Een betere relatie tussen de overheid en de bevolking. De bevolking voelt zich gehoord, betrokken en ziet haar opmerkingen, suggesties en vragen opgenomen in de ontwikkeling van het plan. De bevolking begrijpt beter de standpunten van de gemeente en de bedoelingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

- Een gestructureerde uitwisseling tussen bewoners, handelaars, gebruikers. Er is een debat en geen dovemansgesprek zoals op de meeste hoorzittingen. De bevolking begrijpt beter de noodzaak, maar ook hoe moeilijk het is om verschillende mobiliteitsvisies te verzoenen. Zeker als er maatregelen genomen worden waarbij de auto een stapje achteruit moet zetten.

- Een kwalitatieve verbetering van het project en een groter draagvlak. Bral en IEB blijven ijveren voor meer participatie in stadsprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met wat politieke wil, creativiteit en duidelijke spelregels kan dit de democratie enkele ten goede komen.