Voetgangerszone: de eerste stap (+ kaart)

24/11/2015
kaartje-icoontjes-Large.png
kaartje-leeg-Large.png
website-stickers.png
website-toolbox.png

Op de kaart in deze publicatie (BRALPUBLICATIE #3) als bijlage  lees je de belangrijkste principes die BRAL verdedigt in het dossier over de heraanleg van de centrale lanen en het mobiliteitsplan.

Dit is een work-in-progress. Daarom tekenen we geen gedetailleerde kaart en daarom vragen we ook welke ideeën jij hebt. Waar zou volgens jou nog meer nadruk moeten op liggen? De de kaart van Brussel en het raster met de icoontjes kunnen je helpen om je ideeën vorm te geven. Twijfel niet om ons jouw kaart op te sturen. Neem een foto of stuur het door met de post. 

  1. Autoluwe Vijfhoek

BRAL is tevreden met de huidige politieke beslissing over de voetgangerszone. We hebben niet voor niets drie jaar op rij deelgenomen aan Pic Nic the Streets. Maar het moet en kan beter, toekomstgerichter, op een andere schaal uitgedacht worden. De voetgangerszone is een stap vooruit, het circulatieplan en het plan voor nieuwe parkings een stap achteruit. De voetgangerszone is en symbool voor een duurzame mobiliteitsvisie waar we om vragen. Het is een stadsproject dat de grenzen van de Brussel-Stad overstijgt. We willen overal meer kwalitatieve publieke ruimte, nog meer autovrije pleinen/zones, en we zien een Vijfhoek zonder auto’s als een realistisch einddoel.

  1. Betrek bewoners

  2. BRAL vraagt in dit dossier al lang om de oprichting van een begeleidingscomité, waar ook bewoners bij betrokken worden. Die groep kan nu al, tijdens de testfase van het circulatieplan, meehelpen met verbeteringen aan te brengen.
  3.  
  4. Objectiveer

BRAL gaat zich in 2016, in samenwerking met drie onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), buigen over de impact van de voetgangerszone. We gaan data verzamelen en literatuuronderzoek doen, zowel op vlak van mobiliteit als wat betreft de sociale of economische impact. We gaan vergelijken met buitenlandse voorbeelden en ook de beleidsaanpak zal door politieke wetenschappers onder de loep genomen worden. Dit alles met als doel het debat te objectiveren. Vanuit de VUB nemen drie onderzoeksgroepen deel: The Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI), Department of Political Science (POLI) en Cosmopolis Centre for Urban Research. Het project start eind 2015  met een prospectieve fase en loopt tot eind 2016. Er staan twee publicaties gepland en in oktober 2016 wordt ook een workshop georganiseerd.

Informeer

Meer achtergrond nodig over het dossier van de centrale lanen? Op www.bral.brussels vind je de nota die we in oktober schreven bij de vergunningsaanvraag voor de voetgangerszone: “Plan centrumlanen positief, maar nood aan dialoog”/ BRAL favorable au projet pour les boulevards du centre, moyennant un dialogue" (29/9). En je leest er ook een recent artikel over de manier waarop volgens BRAL bewoners meer bij zo’n groot stadsproject kunnen betrokken worden: “Meer ABCD in de Vijfhoek AUB!” (3/9) (enkel Nederlands). Ook op de website van Platform Pentagone vind je veel nuttige documenten.

  1. Alternatief

Recentelijk namen enkele Brusselaars het initiatief om een alternatief plan voor het centrum van Brussel ruimtelijk uit te tekenen. Dit krijgt onze steun.

Meer weten? De publicatie bestellen? Meedoen? Ideeën opsturen? www.bral.brussel/contact

Lees ook