Jaarverslag 2017: Participatie te huur

Woelige politieke wateren

In 2017 kwam de Brusselse politiek in woelig water terecht. Er waren verschuivingen op het stedelijk en het gewestelijk vlak: schandalen rond Samusocial en andere politieke mandaten, twee maanden zonder Brusselse regering, … Het was niet fraai en het versterkte het gevoel van onbehagen en wantrouwen ten opzichte van de politiek. Precies dat gevoel zet veel Brusselaars ertoe aan om zich te engageren in burgerinitiatieven. Mensen willen op een andere manier aan de maatschappij bouwen. Toch blijft samenwerking tussen overheid, middenveld en burgercollectieven heel erg belangrijk. En wantrouwen verhindert die samenwerking.

We hebben de indruk dat onze ministers vandaag minder ruimte laten voor inbreng van de burger in het beleid dan een tiental jaar geleden. We zien in het Brussels Gewest bovendien een sterke tendens tot centralisatie van beslissingsprocessen. Steeds meer macht komt te liggen bij een steeds kleiner groepje mensen. Dat verontrust ons.

Onderhandelen en uittesten

BRAL probeert daar iets aan te doen. We pleiten langs de ene kant voor een beleidscultuur waar besluitvorming zoveel mogelijk gebeurt in overleg met experten en betrokkenen en waarbij onze hulpbronnen beheerd worden door de gemeenschap. Langs de andere kant testen we dat uit op het terrein, in onze acties en in onze ondersteuning van bewonersgroepen.

Je kan dit jaarverslag lezen als een blik op het reilen en zeilen van onze organisatie én als een staalkaart van alternatieven. We maakten in 2017 een verschil voor Brussel, haar bewoners, onze leden en achterban, samen met al deze spelers.

Wat doet BRAL eigenlijk?

BRAL ijvert als stadsbeweging voor een duurzaam Brussel. We strijden samen met onze leden en partners voor een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad. BRAL voert acties, doet aan lobbywerk, ondersteunt bewonersinitiatieven en geeft advies aan de overheid. Ons werkterrein is de Brusselse metropolitane regio in al haar sociale en culturele diversiteit. Onze prioriteiten zijn vandaag: een betere luchtkwaliteit, een economie die zowel groen als sociaal is en een efficiënte en participatieve stadsontwikkeling.

En nu jij?

Krijg je zin om mee te strijden met BRAL? Engageer je dan als lid, doe een gift of volg onze activiteiten via onze website, nieuwsbrief, Facebook of Twitter. Of kom gewoon langs op een BRAL-activiteit ergens te Brussel!

Lees het volledige jaarverslag door de pdf hieronder te downloaden.