Jaarverslag 2018: Brussel wil ademen

BRAL trok in 2018 andermaal de stad in om haar te verbeteren. We dompelden ons onder in de Helmet-wijk om er de mobiliteit aan te pakken met de bewoners, in de Matongé-wijk om er de troeven van de stedelingen te ontdekken, naar de Josaphat-site om tijdelijk gebruik een invulling te geven, …

Wij willen propere lucht

Maar 2018 was het vooral de Brusselse luchtkwaliteit al wat de klok sloeg. Na de studie die we samen met Greenpeace publiceerden (Mijn Lucht, Mijn School), brak het protest aan de schoolpoorten los. BRAL was erbij vanop de eerste rij. We gingen spreken op scholen, hielpen bezorgde ouders met het installeren van luchtkwaliteitsmeters aan de school en legden hen uit wat er precies op het spel staat. Met als voorlopig hoogtepunt het protest met duizenden Brusselaars voor de zomervakantie.

Om propere lucht te kunnen ademen willen burgers van politici echt ambitieuze actie. En daarom trok BRAL trok met de burgers naar politici. We organiseerden speeddates tussen burgers uit de luchtkwaliteitsbeweging en politici. Zo konden ze samen beleidsvoorstellen co-construeren voor de regionale verkiezingen in mei 2019. We merkten dat het begrip er bij de meeste politici wel is, maar dat de zin voor urgentie toch nog ontbreekt. Met de aankomende Staten-Generaal voor de Brusselse Luchtkwaliteit en twee publicaties in 2019 zullen we het thema op de agenda blijven zetten.

Participatie en democratie, ook een thema in stedenbouw

Democratie was een ander centraal thema in 2018. Onze publicatie ‘Burgers in de Brusselse keuken’ was de aanleiding voor een debat over wat we zien als participatie en hoe we willen dat de overheid zich verhoudt tot burgerinitiatieven. Initiatieven van burgers ondersteunen blijft een centrale rol houden in onze werking.

En op stedenbouwkundig vlak focusten we in 2018 op de Richtplannen van Aanleg. Hier in huis beter bekend als de PAD’s. Zonder voorafgaande inspraak en zonder afgewerkte visie op de ontwikkeling en de mobiliteit van Brussel, lanceerde de overheid deze zomer 10 PAD’s, met duizenden woningen, collectieve voorzieningen en werkplekken op het menu. Dat werd dan ook voer voor een grondige analyse met een webspecial en een papieren publicatie Brussel Plant II.

Met andere woorden: uw trouwe dienaren blijven hameren op dezelfde nagels, nog steeds werk aan de winkel.

Wat doet BRAL?

BRAL ijvert als stadsbeweging voor een duurzaam Brussel. We strijden samen met onze leden en partners voor een milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad. BRAL voert acties, doet aan lobbywerk, ondersteunt bewonersinitiatieven en geeft advies aan de overheid. Ons werkterrein is de Brusselse metropolitane regio in al haar sociale en culturele diversiteit. Onze prioriteiten zijn vandaag: een betere luchtkwaliteit, een economie die zowel groen als sociaal is en een efficiënte en participatieve stadsontwikkeling.

En nu jij?

Krijg je zin om mee te strijden met BRAL? Engageer je dan als lid, doe een gift en volg ons via onze websitenieuwsbriefFacebook of Twitter of Instagram. Of kom gewoon langs op een BRAL-activiteit ergens in Brussel!

  • Lees het volledige jaarverslag door de pdf hieronder te downloaden.