Noordelijk deel van de ring rond Brussel in openbaar onderzoek

Afbeelding 1: Omgeving.Vlaanderen
Afbeelding 2: Irceline

De Brusselse Ring R0 is de molensteen rond de nek van Brussel qua luchtkwaliteit. Een cruciale fase breekt aan voor de herinrichting van de noordelijke R0. Je bent bij deze gewaarschuwd om je pen te scherpen. Binnenkort volgt onze reactie.

Volgens Leefmilieu Brussel komt 45% van de in de lucht gemeten NO2-concentratie van buiten het Gewest (laatste actualisering: februari 2020). Een groot deel daarvan is afkomstig van het auto- en vrachtverkeer op de weg.

De Ring rond Brussel ligt voor het overgrote deel niet op Brussels grondgebied (zie ook de aanpassing van de maximumsnelheid, beslist door Vlaanderen), maar heeft wel een grote invloed op onze luchtkwaliteit (zie afbeelding). Het lijkt ons dan ook logisch dat, wanneer werken aan die ring zich aankondigen, de Brusselaars zich daarover uitlaten. En laat er nu net een cruciale fase aanbreken voor de herinrichting van het noordelijk deel van de Ring rond Brussel. Er ligt een nieuwe versie van de “scopingnota” op tafel. Die beschrijft drie “geoptimaliseerde alternatieven” voor de herinrichting van Ring Noord.

Vlaanderen wil onze mening daarover horen, want uit deze alternatieven zal de overheid een “voorkeursalternatief of inrichtingsconcept” distilleren.

We zetten ons aan het werk om deze alternatieven te bestuderen. Onze positie blijft in het algemeen dat een uitbreiding van de Ring geen goed idee is, omwille van het aanzuigeffect van auto’s: build it and they will come. Al merken we dat de actoren wel erg hun best gedaan hebben om de bittere pil te vergulden. BRAL volgt de plannen voor de ring al even op. In 2018 reageerden we samen met Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environnement Bruxelles, Natuurpunt, Fietsersbond, Netwerk Duurzame Mobiliteit en TreinTramBus op de startnota. Dit was destijds ons bezwaarschrift.

Praktisch

Op www.werkenaandering.be kan je alle informatie vinden.

Opmerkingen en adviezen kan je van 25 mei tot en met 23 juli 2021 indienen:

  • Op het gemeentehuis van de betrokken gemeenten* (je krijgt een ontvangstbewijs bij afgifte)
  • via de website omgeving.vlaanderen.be
  • Per aangetekend schrijven naar Departement Omgeving afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 7 1000 Brussel  

*De betrokken gemeenten zijn: Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem

De reactie van BRAL op deze voorstellen kan je binnenkort vinden op onze website. Aarzel niet om zelf al je onderzoek te starten, je te informeren en een mening te vormen!