Staatssecretaris geeft Bral gelijk over keukenafval

Na interpellaties van Arnaud Pinxteren (Ecolo) en Annemie Maes (Groen!) in het Brussels parlement heeft staatssecretaris Emir Kir toegegeven dat de toekomstige gewestelijke vergistingsinstallatie niet rendabel kan zijn zónder verwerking van keukenafval van de gezinnen. Een hele stap vooruit en erkenning van wat Bral zegt. Kir vraagt echter tijd. Een snelle beslissing zou het delicate syndicaal overleg binnen Net Brussel bruuskeren.

Pinxteren had de staatssecretaris gewezen op de conclusies van de studie die professor Luit Slooten(VUB)  voor Bral maakte en die het belang van vergisting van keukenafval onderstreept. Pinxteren wreef de staatssecretaris onder de neus dat het tegenargument van de kostprijs van een selectieve ophaling van keukenafval niet zwaar weegt. Ten eerste, zei Pinxteren, voorziet het regeerakkoord dat zo’n selectieve inzameling geleidelijk ingevoerd wordt.

Ten tweede blijkt uit eerdere uitspraken van de staatssecretaris dat Net Brussel de kostprijs van een selectieve ophaling helemaal niet kent. Daar kunnen we nu dus geen uitspraken over doen. Bovendien wees Pinxteren nog eens op het grote aandeel van keukenafval in de witte zak. In die zin spreken we dus eerder van een verschuiving van ophalingsrondes dan van een bijkomende ronde, concludeerde hij. Als dit klopt, kunnen we gewoon één van de ophalingen van restafval vervangen door een ophaling van organisch afval, zoals Bral ook al gesuggereerd had. De impact voor Net Brussel zou dan beperkt zijn.

"’t Zijn de vakbonden"

Kir is duidelijk in zijn antwoorden: “Le principe défendu par le BRAL, selon lequel le déchet organique (nvdr: hiermee bedoelt de staatssecretaris keukenafval) peut améliorer la rentabilité d'une unité de biométhanisation, est une réalité. Il va de soi qu'on ne peut s'y limiter à l'apport en déchets verts (nvdr: ‘déchets verts’ staat voor ‘tuinafval’). J'ai pu le constater lors d'une visite dans une unité de biométhanisation allemande mise en oeuvre depuis six semaines”. En hij herhaalt nog eens : “sans les déchets organiques on ne peut pas avoir d'unité réellement performante”.  Voilà ! Nu zitten we op dezelfde golflengte.

Toch blijft selectieve ophaling van keukenafval in zijn ogen iets voor de lange termijn. “Pour arriver à un seuil critique de rentabilité, nous avons prévu, à terme, d'arriver à ces 60.000 tonnes. Ces tonnages supplémentaires proviendront entre autres des déchets ménagers.”

Als voornaamste argument tegen een snelle selectieve ophaling van keukenafval gebruikt Kir nu het moeilijke syndicaal overleg binnen Net Brussel. “L'actuel travail d'adaptation des services se fait en plusieurs phases. Il y a d'abord eu l'adaptation liée au tri obligatoire, ce qui ne s'est pas fait sans difficultés. Aujourd'hui, en 2011, une nouvelle réforme portant sur la collecte des déchets verts va être mise en place. (…) Si les deux dossiers (nvdr: extra ophalingen van tuinafval en ophaling van keukenafval) sont mis en même temps sur la table, il pourrait être difficile de les faire accepter en interne, notamment du côté des organisations syndicales”.

Hoeveel tijd vraagt de staatssecretaris?

Kir gaat verder : “Afin que le centre de biométhanisation soit mis en oeuvre à l'horizon 2013 et que les déchets organiques des ménages bruxellois puissent également y aboutir, de même que d'autres déchets organiques en provenance des marchés matinaux des fruits et légumes ou du secteur de la restauration, j'ai demandé à l'Agence Régionale Bruxelles Proprêté d'étudier comment l'on pourrait organiser au mieux une collecte des déchets organiques. (…) Une hypothèse consisterait à intégrer la collecte des déchets organiques à celle des déchets verts. Tout cela est à l'étude. (…) J'ai fixé comme objectif à l'agence d'avoir, pour la fin de cette année, une piste à privilégier, sur laquelle il faudra avancer avec les organisations syndicales”.

De groene-stroomcertificaten

Maes sloot zich aan bij de interpellatie van Pinxteren met een bijkomende vraag: Geeft de staatssecretaris toe dat een ton afval vergisten meer zal kosten dan het opbrengt? Met andere woorden: de bewering dat de installatie de regering en dus de belastingbetaler geen cent zal kosten, gaat toch alleen op als je het vergelijkt met de kosten van verbranding en compostering? Maes gaf Kir bovendien nog eens de suggestie mee die Bral ook doet in de studie: pas het regeringsbesluit over de groene-stroomcertificaten aan. Dat besluit geeft de vergistingsinstallatie recht op extra certificaten en dus een extra financiële injectie van de elektriciteitsleveranciers. Maar door een plafond in te stellen op de hoeveelheid groene stroom, krijgt een weinig efficiënte installatie die vooral tuinafval verwerkt, meer certificaten dan een installatie op basis van keukenafval die dubbel zoveel stroom produceert. De wereld op z’n kop.

Pertinente vragen en opmerkingen. Maar helaas, omdat het niet om een officiële interpellatie ging, had de staatssecretaris ze op voorhand niet kunnen bestuderen. En ze was in het Nederlands … In elk geval is de staatssecretaris in z’n antwoord compleet voorbij gegaan aan de essentie van deze beide kwesties. Jammer.

Brussel, groene hoofdstad van Europa

Pinxteren besluit : "J'entends qu'il faut laisser le temps nécessaire pour procéder aux adaptations. Je vous signale simplement que 2013 n'est pas si loin et qu'il est plus qu'urgent de commencer à mettre les choses en place, si on veut généraliser ce système".

In elk geval: er is ambitie. De staatssecretaris noemt de vergistingsinstallatie "un projet phare pour la Région de Bruxelles-Capitale, qui devrait inscrire Bruxelles parmi les capitales européennes les plus avancées sur la question de la valorisation des déchets". Go Emir !

Meer info:

Piet Van Meerbeek

stafmedewerker leefmilieu & participatie

|T02 217 56 33 | M 0478 999 707|