Van droom naar daad - Inleiding

20/07/2021
Preview droom1.png
Preview Cover2.jpg

Wat voor stad willen we? Het is een vraag die BRAL al bijna 50 jaar bezighoudt, en waar we al heel wat over geschreven hebben. Het is ook een vraag die het laatste jaar weer met volle kracht in het publieke debat is gekomen: een wereldwijde pandemie rolde als een schokgolf over de stad en het publieke leven werd stilgelegd. Die ervaring heeft ons veel geleerd over de waarde van de publieke ruimte en het inrichten van de stad. De stad moest zich herpakken, met meer groen en open ruimte, minder autoverkeer, met een duurzame en rechtvaardige herverdeling van de publieke ruimte. Een stad ook met minder leegstand en meer betaalbare woningen. Een leefbare en aangename stad. En dat voor iedereen, niet alleen voor zij die het kunnen betalen. 

BRAL volgt dat debat uiteraard op de voet. Heel wat artikels en rapporten verschenen in de afgelopen maanden over de ‘post corona stad’, de stad die geleerd heeft uit de ervaringen van het afgelopen jaar en zichzelf heruitvindt. We kiezen ervoor om geen nieuwe publicatie te schrijven met nieuwe inzichten, maar om de ideeën te bundelen we al in huis hadden in onze publicaties. Er bestaat een rijkdom aan ideeën die we doorheen de jaren verzameld hebben. We presenteren een aantal krachtige ideeën voor een leefbare en duurzame stad. Net daarom deze publicatie: het toont hoeveel ideeën er al bestaan en de creativiteit die we als stadsbeweging in Brussel telkens weer ervaren. 

Dit boekje bestaat uit vier delen. We gaan eerst kort eens luisteren hoe onze leden de stad ervaren hebben in het afgelopen jaar, en wat daaruit is gekomen. We laten hen ook even dromen over de stad: wat wil je dat er verandert? Daarna staan we even stil bij het belang van inspraak en participatie, want een stad kan je niet vormgeven zonder de betrokkenheid van haar burgers. De stad waar BRAL en haar leden voor strijden is een compacte en groene stad. Wat we daaronder verstaan, lees je in deel drie. We sluiten af door stil te staan bij de mobiliteit in de stad. Mobiliteit gaat immers om meer dan het regelen van verkeersstromen: een duurzaam mobiliteitsbeleid kan een krachtige hefboom zijn naar meer leefbare wijken in Brussel.

We hopen dat je hier heel wat inspiratie vindt. Achteraan vind je een lijst met alle publicaties die we voor dit boekje gebruikt hebben. Je vindt ze in onze bibliotheek of op onze website, zodat je in de diepte kan duiken als je dat wilt. Wil je graag zelf meer actie ondernemen, sluit je dan zeker aan bij onze stadsbeweging. Samen kunnen we blijven ijveren voor een duurzaam Brussel.

Tom Lootens, voorzitter

Lees de publicatie op onze website:

1) Dromen over de stad 

2) Inspraak & participatie 

3) Leefbare wijken in een compacte en groene stad 

4) Mobiliteit als hefboom voor leefbare wijken 

Lees ook