Van droom naar daad - 1) Dromen over de stad

20/07/2021
Preview dromen over de stad.png

In de lente van 2020 gebeurde er iets curieus. Tijdens de gezondheidscrisis, veroorzaakt door het COVID-19 virus, en ondanks de vele moeilijkheden, beleefden heel wat Brusselaars hun stad op een andere manier. De stad vertraagde en mensen kregen de tijd en de ruimte om na te denken over welke stad en welke leefwereld ze wilden. BRAL greep dit moment aan om haar netwerk te bevragen: wat ervaarden onze leden en achterban tijdens de gezondheidscrisis als positief? Wat wilden zij behouden? We vroegen hen ook om even na te denken welke ingrepen of initiatieven nuttig zouden zijn.

Stilte. Dit is ons het meest bijgebleven tijdens de confinement. Mensen ervaarden de verminderde geluidsoverlast (auto- en luchtverkeer, versterkt geluid, enz.) als het belangrijkste positieve punt. Niet ver daarna stipten ze ook de vermindering van het autoverkeer aan, zeer gewaardeerd omdat fietsers en voetgangers meer ruimte kregen en de verkeersveiligheid verhoogde. Ook de betere luchtkwaliteit bleef niet onopgemerkt!

De natuur won ook haar rechten en belang terug, evenals de solidariteit tussen buren en familieleden. Voor velen leek de stad in het algemeen rustiger, het levenstempo minder hectisch. Het essentiële trad weer op de voorgrond, in een stad waar het ruimtegevoel groter was. Telewerk werd, ondanks het moeilijke begin, eindelijk gezien als een kans.

Om deze positieve punten te behouden, stelden de mensen die we bevraagd hebben verschillende maatregelen en persoonlijke initiatieven voor.

In de eerste plaats op het vlak van mobiliteit: er is meer ruimte nodig voor de actieve modi, zodat de Brusselaars zich vaker te voet of met de fiets kunnen blijven verplaatsen, en in alle veiligheid. Dit omvat het beperken (of zelfs verbieden op sommige plaatsen) van het autoverkeer, maar ook het promoten van milieuvriendelijke transportmiddelen. Het minst vervuilende traject is nog steeds het traject dat je niet maakt: telewerken betekent minder files en minder vervuiling en moet daarom vaker en makkelijker gebeuren.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren halen onze leden de omslag naar ‘Stad 30’ aan: 30 km/u over heel de stad (en hier en daar 20 km/u). Ook een kilometerheffing kan op veel bijval rekenen om de druk van auto's in de stad te verminderen.

Het luchtverkeer moet afnemen, vooral 's nachts, terwijl het openbaar vervoersaanbod moet toenemen. Bedrijfsauto's zouden volgens hen volledig moeten verdwijnen.

Daarnaast dromen de Brusselaars van meer ruimte voor biodiversiteit in de stad, en naar meer kwalitatieve openbare ruimte, parken en groen. De lokale handel moet een prioriteit worden dankzij de steun van zowel de overheid als de consument. Er zou ook minder reclame moeten zijn in de openbare ruimte.

De meest voorkomende voorstellen van onze leden:

 • 30 km/u-stad (en hier en daar zelfs 20 km/u)
 • Het autoverkeer beperken of zelfs verbieden
 • Vervuilende auto’s belasten om de luchtverontreiniging in de stad te verminderen
 • Het vliegverkeer verminderen, zeker ’s nachts
 • Ecologische vervoermiddelen promoten
 • Meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers
 • Het aanbod van het openbaar vervoer uitbreiden
 • Meer wild groen in de stad met grote biodiversiteit creëren
 • Meer groene publieke ruimte, zoals parken, aanbrengen
 • Telewerk promoten en makkelijker maken
 • Lokale handel prioriteit geven dankzij steun van de overheid en de consumenten
 • Minder reclame toelaten in de publieke ruimte

Het zal niet verbazen dat deze voorstellen zeker terug te vinden zijn in de volgende delen van dit boekje!

Lees de publicatie op onze website:

I. INLEIDING

1) Dromen over de stad 

2) Inspraak & participatie 

3) Leefbare wijken in een compacte en groene stad 

4) Mobiliteit als hefboom voor leefbare wijken 

Lees ook

 • Afbeelding
  mobiliteit1.png

  Van droom naar daad - 4) Mobiliteit als hefboom voor leefbare wijken

  Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in de stad, het gaat immers om meer dan het regelen van verkeersstromen. Mobiliteit kan een krachtige hefboom zijn naar meer leefbare wijken in Brussel.

 • Afbeelding
  leefbare wijken 1.png

  Van droom naar daad - 3) Leefbare wijken in een compacte en groene stad

  Een ecologisch duurzame stad is een compacte stad, waar je dicht bij elkaar woont rond openbaar vervoer, wandel- en fietswegen. Een stad met leefbare wijken. Winkels en groene ruimte zijn ook eenvoudig bereikbaar en vlakbij.

 • Afbeelding
  dromen1.png

  Van droom naar daad - 2) Inspraak & participatie

  Burgers maken de stad. Dit even eenvoudige als radicale principe loopt als een rode draad doorheen onze visie op Brussel.