Van droom naar daad

Afbeelding
mobiliteit1.png

Van droom naar daad - 4) Mobiliteit als hefboom voor leefbare wijken

Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in de stad, het gaat immers om meer dan het regelen van verkeersstromen. Mobiliteit kan een krachtige hefboom zijn naar meer leefbare wijken in Brussel.

Afbeelding
leefbare wijken 1.png

Van droom naar daad - 3) Leefbare wijken in een compacte en groene stad

Een ecologisch duurzame stad is een compacte stad, waar je dicht bij elkaar woont rond openbaar vervoer, wandel- en fietswegen. Een stad met leefbare wijken. Winkels en groene ruimte zijn ook eenvoudig bereikbaar en vlakbij.

Afbeelding
dromen1.png

Van droom naar daad - 2) Inspraak & participatie

Burgers maken de stad. Dit even eenvoudige als radicale principe loopt als een rode draad doorheen onze visie op Brussel.

Afbeelding
dromen over de stad.png

Van droom naar daad - 1) Dromen over de stad

In de lente van 2020 gebeurde er iets curieus. Tijdens de gezondheidscrisis, veroorzaakt door het COVID-19 virus, en ondanks de vele moeilijkheden, beleefden heel wat Brusselaars hun stad op een andere manier.

Afbeelding
droom1.png

Van droom naar daad - Inleiding

Wat voor stad willen we? Het is een vraag die BRAL al bijna 50 jaar bezighoudt, en waar we al heel wat over geschreven hebben.