Het Wiertz Museum en Europa behoren ook ons toe...

12/07/2017
Preview wiertz.jpg
Preview wiertz1.jpg

Het Wiertz Museum -gelegen aan de voeten van het Europees Parlement, aan de overkant van de Vautierstraat- herbergt de werken van kunstenaar Antoine Wiertz voorloper van het Belgische surrealisme, maar ook de herinnering aan Hendrik Conscience die er als conservator woonde en er overleed.

Het Wiertz Museum -gelegen aan de voeten van het Europees Parlement, aan de overkant van de Vautierstraat- herbergt de werken van kunstenaar Antoine Wiertz voorloper van het Belgische surrealisme, maar ook de herinnering aan Hendrik Conscience die er als conservator woonde en er overleed.

Het atelier, het huis, de trap, de woning van de huisbewaarder, de patio en de tuin zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven. Zij zijn een onvervangbare getuigenis van de eclectische cultuur van het Europa dat zich ontwikkelde parallel aan de opkomst van de natiestaten. De overweldigende expansie van de Europese gebouwen en de werf van het parlement leidden ertoe dat de site op vraag van de omwonenden op 23 oktober 1997 in zijn geheel werd geklasseerd.

  • Nadat de Europese administratie het zwembad en de theaterzaal van het Résidence Palace in de buurt van het Schumannplein om ‘veiligheidsredenen’ sloot voor het publiek -en dat tegen de gedane beloften in;
  • na de triomfantelijke terugkeer van het ‘façadisme’, dat zich uit in het architecturale machtsvertoon van het Huis van de Europese Geschiedenis gehuisvest in het voormalige Eastman-instituut te midden van de beschermde site van het Leopoldpark;
  • nu de mogelijke afbraak/heropbouw van de ovalen vergaderzaal van het Europees Parlement in het nieuws komt, deels gebouwd in de beschermde en geklasseerde site van het Wiertz Museum;
  • op het ogenblik dat een hervorming wordt voorbereid van de algemene reglementering met betrekking tot de inrichting van de ruimtelijke ordening in het Brussels Gewest -hervorming die de bescherming van het erfgoed dreigt terug te schroeven, en nu door een burgerprotest aan de kaak wordt gesteld.
  • in een tijd waarin de veiligheidsmaatregelen opnieuw sterk wegen op de wijk en zijn bewoners;

vernam de koepel van verenigingen die ijveren voor het behoud van het Leopoldpark dat de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken van plan is om het huis van de kunstenaar en de tuin voor een symbolische Euro af te staan aan het Europees Parlement. De koepel vernam ook dat een van de opties die ter studie ligt bestaat uit het uitbreken van het gebouw ‘côté cour’ om dan alle verdiepingen te herbouwen, en vervolgens ‘côté jardin’ een ‘tijdelijke’ ruime feestzaal op te trekken. Aan welke Beeldenstorm mogen wij ons nog verwachten?

Het Europees Parlement heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Het is zich immers bewust van de rol die cultuur en erfgoed spelen bij de ontwikkeling van een Europees burgerschap. Het is immers de cultuur die ons verbindt. Is het dan wel redelijk om te volharden in attitudes en projecten die niet alleen het Brusselse, Vlaamse, Belgische en Europese erfgoed in gevaar brengen, maar ook opnieuw de deur openen voor onenigheid met de burger, beginnend met de burger die letterlijk het dichtst bij de Europese Instellingen staat?

Om deze redenen vragen we het Europees Parlement en de Federale Regering ons te willen ontmoeten om samen een project op te zetten dat een betere toekomst biedt aan de site van het Wiertz Museum, het Leopoldpark en zijn omgeving, want… het Wiertz Museum en Europa behoren ook ons toe.

 Een petitie die meer dan 4000 handtekeningen telt werd online geplaatst, om duidelijk te maken dat in onze wijk - zoals overal in Europa - de burger-bewoner-kiezer inspraak vraagt en niet langer aan de kant wil staan. Wij bezorgen de petitie aan het Europees Parlement en aan de Belgische Regering op die ontmoeting waar we naar uitkijken ‘mit brennender Sorge’ (met grote bezorgdheid).

Contact FR, IT, DE & EN : Marco Schmitt 0497 122 770 - NL & EN Toha De Brant 02 217 56 33

Bijlage

Lees ook