Publicatie BXL Plant II

14/12/2018

In 2016 boog BRAL zich over de Brusselse stadsinrichting in BXL plant. Nu, in 2018, doen we dat voor een tweede keer. In deze publicatie staan we opnieuw stil bij de manier waarop de Brusselse ruimte ‘geordend’ wordt en welke overheidsdiensten daar een rol in spelen. De afgelopen jaren vond er een aardverschuiving plaats in de manier waarop de Brusselse overheid onze stad plant. Instellingen werden grondig door elkaar geschud en de administraties die daaruit voortkwamen kregen nieuwe tools waarmee ze aan de slag konden.

In 2016 boog BRAL zich over de Brusselse stadsinrichting in BXL plant. Nu, in 2018, doen we dat voor een tweede keer. In deze publicatie staan we opnieuw stil bij de manier waarop de Brusselse ruimte ‘geordend’ wordt en welke overheidsdiensten daar een rol in spelen. De afgelopen jaren vond er een aardverschuiving plaats in de manier waarop de Brusselse overheid onze stad plant. Instellingen werden grondig door elkaar geschud en de administraties die daaruit voortkwamen kregen nieuwe tools waarmee ze aan de slag konden.

Wat veranderde er? Hoe kan het beter?  Kwamen al die hervormingen de transparantie en de openheid ten goede? Hoe kijkt een bewonersgroep naar de manier waarop onze stad gepland wordt? En waarom hamert BRAL nu al voor de tweede keer op een betere publiek-publieke samenwerking?

Samen met de Bouwmeester Kristiaan Borret, bewonerscollectief Green Connections en landschapsarchitect Bas Smets gaan we op zoek naar antwoorden.

Dit alles zorgde voor een publicatie die je gewoon bij ons op den bureau (Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel) kan komen halen. Of na het sturen van een mailtje naar info@bral.brussels spoedig in je brievenbus mag verwachten. Bxl Plant II is een tweetalige publicatie, maar elk artikel is op de website in zowel het Nederlands als het Frans te vinden. Ook hebben we een prachtige webversie die je hieronder kan vinden.

1. Voorwoord
2. Meesters en de Bouwmeester, opiniestuk Kristiaan Borret
3. De Brusselse ruimtelijke ordening blijft moeilijk te sturen

4. Tijdelijk gebruik: een nieuwe speelzaal voor de marketeer of dé uitgelezen plek voor zorgeloos experimenteren?
5. De poincaré-saga, interview met Green Connections
6. Koning PAD dicteert de toekomst 
7. Planbaten for dummies,  interview met Griet Lievois
8. Op zoek naar een biosferische stedenbouw met Bas Smets

Bijlage
Publicatiejaar
2018

Lees ook