Jaarverslag 2020 - Stille stad, krachtige stad

23/03/2021

Dit jaar kwam een duurzamere, leefbare stad hoog op de agenda te staan. 2020 was het jaar waarin de publieke ruimte van de Brusselaars driest beperkt werd en waarin we vochten om opnieuw toegang te krijgen tot die ruimte. Met ons pleidooi voor speelstraten en woonerven raakten we een gevoelige snaar. In de zomer zagen we hoe vele Brusselaars met lokale initiatieven de hete summer in the city leefbaar maakten. De plaats van Koning Auto wordt steeds meer bevraagd. Velen (her)ontdekten de fiets, beseften dat de wagen veel te veel plek in beslag neemt in het straatbeeld en dat het dringend tijd is om dit te herzien. De massaal gesteunde oproep om het Ter Kamerenbos autovrij te maken, kwam niet uit de lucht vallen.

Dit jaar kwam een duurzamere, leefbare stad hoog op de agenda te staan. 2020 was het jaar waarin de publieke ruimte van de Brusselaars driest beperkt werd en waarin we vochten om opnieuw toegang te krijgen tot die ruimte. Met ons pleidooi voor speelstraten en woonerven raakten we een gevoelige snaar. In de zomer zagen we hoe vele Brusselaars met lokale initiatieven de hete summer in the city leefbaar maakten. De plaats van Koning Auto wordt steeds meer bevraagd. Velen (her)ontdekten de fiets, beseften dat de wagen veel te veel plek in beslag neemt in het straatbeeld en dat het dringend tijd is om dit te herzien. De massaal gesteunde oproep om het Ter Kamerenbos autovrij te maken, kwam niet uit de lucht vallen.

Ook de natuur in de stad eist meer plaats. Stadsplanning moet veel meer rekening houden met de biodiversiteit in de stad. De druk wordt opgevoerd, maar de strijd is lang niet gestreden, zoals onze acties rond de Josaphatsite ook dit jaar weer aantoonden. Het belang van groene ruimtes is thans enorm, zo schreven we dit jaar: “als we beslissen om groene ruimtes te betonneren (…), creëren we warmte-eilanden en ondoorlaatbare gebieden, verarmt het landschap en de biodiversiteit en verminderen we de aantrekkelijkheid van de stad. In een tijd van afnemende biodiversiteit, klimaatverandering en een wereldwijde pandemie is dat geen goed idee.

BRAL keek in het afgelopen jaar ook naar het buitenland om inspiratie op te doen: we trokken naar Parijs om te leren over hun klimaatplan, mobiliteit en stedenbouw. Samen met Heroes for Zero en Filter Café Filtré leerden we ook van voorbeelden uit Berlijn, Oslo en Parijs om de straten veiliger te maken voor wie er zich verplaatst.

Met de golf van voluntaristische voorstellen van de nieuwe Brusselse regering op vlak van mobiliteit, halen we een grote slag thuis. Dat die regering ons memorandum van 2009 zo grondig heeft uitgepluisd, geeft ons hoop voor de toekomst. BRAL blijft zoals altijd een gezonde kritische partner: we houden de ambitie hoog en we brengen de stem van de Brusselaar zelf naar voren om een leefbare, milieuvriendelijke, betaalbare en solidaire stad te vormen.

De federale regering daarentegen, die moesten we met zijn allen in gang schoppen. De kwesties die zij moet aanpakken (klimaat bijvoorbeeld), zijn te hoogdringend om lang te talmen. We zijn hoopvol op sommige vlakken (de herwaardering van de trein) maar op andere vlakken zijn we wantrouwig of teleurgesteld (wanneer eindelijk een streep door de bedrijfswagens?). We houden het in de gaten, samen met onze partners.

O ja, meldden we al dat we met zijn allen met de grootste gezondheidscrisis moesten omgaan sinds de Tweede Wereldoorlog? Dat had natuurlijk effect op onze werking: sommige zaken moesten we aanpassen, uitstellen of zelfs schrappen. Het heeft onze elektronische vaardigheden alvast aangescherpt. De eerste online Algemene Vergadering is er eentje voor de notulen. Maar het moet gezegd: de strijd om een milieuvriendelijk, betaalbaar en solidair Brussel heeft vorig jaar zeker niet stilgelegen, zoals je kan vernemen uit dit jaarverslag.

Veel leesgenot!

Inhoud

BRAL als organisatie

Visie op Brussel

Onze impact in 2020

 1. De mobiliteitswerking van BRAL
 2. De stedenbouwwerking van BRAL
 3. Cocreatie, commons en burgerinitiatieven
 4. Uit de beweging

Financiën

Bijlagen

 1. Persberichten
 2. BRAL in de pers
 3. BRALNEWS
 4. Wie is wie

 

 

Bijlage
Publicatiejaar
2021

Lees ook

 • Afbeelding
  Foto had

  Jaarverslag 2022

  BRAL strijdt voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel. Van mobiliteit tot stedenbouw stellen we de Brusselaars centraal. Hoe doen we dat? We (onder)steunen hen met onze kennis en helpen hen om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we onze belangen bij de overheid. Lees hier wat we deden in 2022.

 • Afbeelding
  foto
  Stadsplanning

  Stadsvernieuwing en gentrificatie: BRAL presenteert het verslag van de vragenlijst voor de leden

  Het werk van BRAL gaat vaak rond stadsvernieuwing, zowel rond de positieve als negatieve gevolgen ervan voor stad en bewoner. Rond dit brede en complexe thema hangt heel wat debat en controverse. Niettemin vraagt samen bijleren tijd. Voor we activiteiten organiseren, is het fijner om te weten of er ook een vraag en interesse naar is.

 • Afbeelding
  cover-jaarverslag2021.png

  Jaarverslag 2021 - Changing the game

  2021 was het jaar van CurieuzenAir. Luchtkwaliteit was nimmer zo hot en BRAL lag aan de basis van dit project, een echte gamechanger. Ook het meest mediagenieke braakland  van het land, Josaphat, was prominent aanwezig in 2021.