Artikels

Thema

Nog een mooi staaltje citymarketing

Aan wie is deze campagne gericht? De Noordwijk is vaak beschreven als een plek zonder bewoners. Eigenlijk wonen er achter de kantoortorens langs de Albert II-laan en Simon Bolivarlaan enorm veel mensen in de straten tussen het kanaal en de sporen. Meer dan 30.000. Je hebt er van alles: privé-woontorens, sociale huurtorens, huizen die nog dateren uit de tijd dat de noordelijke wijk een volkswijk was die barstte van leven en solidariteit en ateliers uit een tijd dat de stad nog industrieel was.

De noden vanuit de wijk zijn talrijk en divers, afhankelijk van de gebruikers op wie je je richt. Groenere openbare ruimtes van betere kwaliteit en infrastructuur voor actieve mobiliteit om veilige verplaatsingen mogelijk te maken. Gemeenschapsvoorzieningen voor het groeiende aantal kwetsbare mensen die vaak op straat moeten slapen. Voorzieningen voor jong en oud. De bewoners van de esplanade ten noorden van het Maximiliaanpark vragen gewoon om goede huisvesting, gerepareerde ramen met dubbele beglazing en geen vocht in hun woonruimtes.

Als je naar de nieuwe website en video kijkt, vraag je je af in hoeverre de middelen die door de publieke sector en hun partner Up4North (waaronder ontwikkelaars die actief zijn in de wijk) worden verstrekt, tegemoet zullen komen aan de behoeften van de bewoners van deze rijkgeschakeerde wijk. We zijn blij dat de staatssecretaris voor Stedelijke Ontwikkeling, Ans Persoons, duidelijk maakt dat het niet de bedoeling is om de bestaande bewoners te verdrijven. Ze weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar we wensen haar het allerbeste. 

Wat betreft het PAD Max: biedt het een kader voor ontwikkeling dat tegemoetkomt aan de behoeften van bestaande bewoners? Helpt het echt om de moeilijke situatie in de buurt te verbeteren? De afzonderlijke projecten (LIVIN/WTC IV, BBP Nord, Proximus) hebben nog niet iedereen overtuigd. 

Blijf het volgen bij ons, we zullen het de komende weken ontdekken.

Reageren

Het openbaar onderzoek voor het Richtplan van Aanleg (of PAD) Max is net begonnen. De documenten zijn beschikbaar van 16 oktober tot 19 december 2023 op de website van perspective.brussels. BRAL gaat dit dossier op de voet volgen. Aarzel niet om benjamin@bral.brussels te contacteren als je vragen op opmerkingen hebt. 

Om te reageren, kan je het online formulier invullen of je bezwaarschrift via email aan max@perspective.brussels verzenden. 

We nodigen drie mensen uit voor een introductie:

 • Tom Truyts (UC Louvain) gaat het hebben over welke instrumenten bestaan voor het belasten van het autogebruik (kilometerheffing, tol, enz.), en hun mogelijke impact.
 • Mathias De Meyer (Brussel Mobiliteit) brengt de verdeling van autobezit onder huishoudens in Brussel in kaart.
 • Alexandra Woelfle (Ligue des Familles) zal meer vertellen over de mobiliteitsprofielen van gezinnen.

Daarna is het aan jou. Je krijgt de tijd om uit te wisselen en te discussiëren over de vraag: Hoe we kunnen steunen op marktmechanismen die autorijden of parkeren duurder maken zonder de verschillen te vergroten in toegankelijkheid tot geschikte mobiliteit voor iedereen?

 Wil je graag meediscussiëren? Doe op 29 november om 19u mee aan het BRAL-café “Rekeningrijden en sociale rechtvaardigheid” in le Jardin de ma soeur, Grootgodshuisstraat 54, 1000 Brussel. Er zijn nog vijf plaatsen over. Schrijf je in via deze link.

Hopelijk zien we je daar!

Met vriendelijke groeten, 

Het BRAL-team

Dit is het lijstje met de plaatsen waar we nog ambassadeurs ontbreken:

De ambassadeurs hoeven niet exact aan het meetpunt te zitten. Als ze zich in de buurt bevinden, is dit voldoende.

Ken je actieve burgers, toffe organisaties of geëngageerde handelaars die ambassadeurs zouden willen worden van een van deze punten? Stuur een mailtje naar expair@bral.brussels als je een ambassadeur in gedachte hebt.

Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,

Het ExpAIR-team,

Zoë en Eva

Dit jaar zal je bij BRAL kunnen genieten van een heerlijke, vegetarische spaghetti voor Brussel helpt. Op zaterdagavond 25 november verwelkomen we jou op ons kantoor!

Dakloos zijn is geen fataliteit, je kan eraan werken

Het goede doel van dit jaar is de vzw Straatverplegers. De vzw kon al 200 mensen van de straat krijgen. Dat doen ze niet enkel door met hen te spreken over hygiëne en hun sociale situatie. Ze gaan ook op zoek naar huisvesting. De opbrengst van Brussel Helpt willen de Straatverplegers investeren om voldoende op de straat te kunnen gaan en betaalbare huisvesting te vinden. Je kan meer lezen over de Straatverplegers op BRUZZ.

BRAL-spaghetti

Door bij ons een spaghetti te komen eten, steun je de Straatverplegers in wat ze doen. Je kan bovendien ons kantoor komen ontdekken en te weten komen wat we doen rond stedenbouw, milieu, mobiliteit en luchtkwaliteit in Brussel.

Reserveer dus snel je spaghetti op brusselhelpt.be! Je kan kiezen tussen een shift om 18u of 19u30.

Praktische details: 
Zaterdagplein 13 - 1000 Brussel

25 november 2023:
18:00 - 19:30 uur of 19:30 - 21:00 uur

10 euro per spaghetti
Veggie

Bedankt aan zij die erbij waren, bedankt aan de Ministers Gatz en Van den Brandt en econoom Willem Sas voor hun bijdrages, en Cathy Macharis voor de moderatie. Ook puik gedaan van onze mobiliteitsexpert Tim, die je voor het debat aan het werk kon zien in BRUZZ. En BRUZZ heeft gelijk: je mag je verwachten aan een geschreven verslag! Je zal het krijgen via onze nieuwsbrief en andere kanalen. Film gemist? De volgende vertoning vindt plaats op 24/11 in Schaarbeek. Check de website van Centre Vidéo de Bruxelles voor meer speeldata.  Wie niet kan wachten op ons verslag, kan het relaas op Facebook lezen van burgerjournalist Gwen Breës.

In stadscentra, of het nu historische, toeristische of winkelcentra zijn, worden openbare ruimtes met één niveau de norm. De afschaffing van verhoogde trottoirs ten gunste van één niveau voor alle gebruiksdoeleinden maakt geleidelijk een einde aan het klassieke profiel van onze straten, dat nochtans stevig verankerd was in onze historische stadslandschappen en meerdere functies diende. Hoewel de redenen die worden aangevoerd voor gelijkvloerse ontwikkelingen legitiem en moeilijk te betwisten zijn (toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met beperkte mobiliteit, meer ruimte voor voetgangers), kunnen de gevolgen van gelijkvloerse ontwikkelingen in twijfel worden getrokken: veiligheid voor voetgangers en de meest kwetsbare gebruikers (kinderen, ouderen), gebrek aan leesbaarheid en samenhang tussen pleinen en wegen, standaardisatie van de ontwikkelingen, verandering van de historische diepte van onze straten en ons wegenerfgoed. 

Geconfronteerd met deze transformatie van de straat beschikken de lokale overheden over weinig instrumenten om de reële voordelen van deze ontwikkelingsoptie te evalueren, die deel lijkt uit te maken van een meer globale beweging die duidelijk verder reikt dan de grenzen van Brussel. 

walk.brussels, in samenwerking met de Atelier de Recherche et d'Action Urbaines (ARAU), stelt voor om een stap terug te zetten van de huidige herconfiguratie van onze openbare ruimten, door het organiseren van een studiedag gewijd aan het objectiveren van de sterke en zwakke punten van gelijkvloerse ontwikkelingen en een kritische analyse van het verdwijnen van trottoirs in centrum- en winkelwijken. 
 

Praktische informatie 

 
Programma 

 • 9u00-9u15 - Welkom / koffie 

 • 9u15-10u15 - Geschiedenis en erfgoed van voetpaden - Christophe Loir, professor aan de Université libre de Bruxelles, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 

 • 10u15-11u15 - Het trottoir, voorwerp van minachting en begeren - Isabelle Baraud-Serfaty, docent aan de Ecole Urbaine de Science po en auteur van het boek "Trottoirs! Une approche économique, historique et flâneuse". 

 • 11u15-12u00 - De uitdagingen van het "Handboek openbare ruimten van Brussel" uit 1995 - Marie Demanet, stedenbouwkundige, ERU  

 • 13u00-14u00 - Het voetgangersplan van de Stad Gent - Veerle Bekaert, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent voetgangersdienst 

 • 14u00-15u00 - De openbare ruimte delen - Isabelle Janssens, Brussel Mobiliteit 

 • 15u00-15u15 - Vragen en antwoorden 

 • 15u15-15u30 - Koffiepauze 

 • 15u30-17u00 - De rol en het nut van voetpaden voor actieve mobiliteit en PBM's 

Met Florine Cuignet (GRACQ) 

Mathieu Angelo (CAWAB) 

Arne Robbe (Walk.brussels) 

Tim Cassiers van BRAL zal het debat modereren.  

De Green Deal wil een inclusieve boost geven aan autodelen in Brussel. Voor dit project nodigt Autodelen.net socio-culturele verenigingen, overheden, bedrijven en burgerinitiatieven uit om drie jaar lang samen te werken om autodelen in Brussel toegankelijker, groter en duurzamer te maken.  

Iets voor jou of wil je meer informatie? Schrijf je dan in voor het lanceringswebinar op 28 november 2023 om 13u. BRAL doet alvast mee. 

Op donderdag 9 november nam de Raad haar onderhandelingspositie in over de voorgestelde AAQD, voluit de Ambient Air Quality Directives. Dat de raad tot een gedeelde positie kwam, betekent dat het een stap dichter is tot goedkeuring. Maar deze positie is een slag in het gezicht van zij die strengere luchtkwaliteitsnormen willen in Europa omdat het de wetenschap over de impact van luchtvervuiling en de analyse over de economische impact van slechte lucht op een zijspoor zet.  

Meer concreet stelt de raad van de Europese Unie uitzonderingen voor en wil ze pas later voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen: van 2030 naar 2040 en zelfs later. Dit ondermijnt volgens de European Environment Bureau – ambassadeur van ExpAIR - en andere middenveldsactoren volledig het wettelijk kader.  

Als deze positie van de Raad het haalt in de finale richtlijn, dan zouden de wettelijke normen een façade zijn voor een richtlijn gespeend van enige afdwingbaarheid.    

Wat BRAL daaruit leert?  De verkiezingen die eraan komen, doen ons vrezen dat het momentum voor een betere lucht aan het kantelen is. De Europese druk voor een betere luchtkwaliteit moet dus hoger. Lees meer op https://eeb.org/member-states-undermine-proposed-air-quality-legislation-warns-civil-society/  

We kondigden in onze nieuwsbrief van 19 oktober aan dat de Brusselaars kunnen reageren op het Richtplan van Aanleg Maximiliaan-Vergote in de Noordwijk. Daarover liet Apache ons trouwens aan het woord in dit artikel. Het Gewest heeft volgens ons de kans om met PAD Max een betaalbare wijk te maken van dat deel van de Noordwijk, omdat bijna alle terreinen in publieke handen zijn.

Wat we niet verwachtten, was dat na het ene RPA nog een ander RPA zou opduiken. Op 20 oktober ontdekten we dat het Richtplan van Aanleg voor Defensie op en rond de voormalige NAVO-site ook onderwerp is van een openbaar onderzoek. Ook dit RPA bevat honderden pagina's informatie, regelgeving, strategie en milieueffectrapportages. Beide plannen zullen het uitzicht van Brussel bepalen voor de komende jaren. 

Timing nefast voor burgerdemocratie

Enkele maanden geleden hebben we, in het kader van de participatieve workshops over de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), bij perspective.brussels, het Brussels expertisecentrum voor regionale en territoriale ontwikkeling, gepleit om meerdere RPA’s niet tegelijkertijd aan een openbaar onderzoek te onderwerpen. Het wordt voor verenigingen al bijna onmogelijk om de documenten goed te lezen en te analyseren. Wat dan voor de betrokken burgers die ook professionele en privéactiviteiten hebben? Ons verzoek was duidelijk aan dovenmansoren gericht. 

Wat zegt u … Defensie?

BRAL en haar achterban gingen enkele jaren geleden al op zoek naar de uitdagingen van de Defensie-site, een fascinerende plek op de grens tussen het Brussels en het Vlaams Gewest. Verschillende sprekers gaven ons inzicht in de plannen voor deze voormalige militaire site. Je kan over onze fietstocht lezen op onze website of hier een videoverslag van de dag bekijken. 

Reageer ook

Je kan alle documenten bekijken op het volgende adres. Reageren kan tot en met 22 december 2023. Wil je graag ons je reactie laten weten? 1 adres: benjamin@bral.brussels.

We hebben daarvoor ambitieuze politieke visie en daadkracht nodig, en een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid dat ons en onze leefwereld beschermt. Dat moet niet straks, maar nu! Stap daarom mee in de Klimaatmars op 3 december 2023 in Brussel. 

BRAL is lid van de Klimaatcoalitie. Deze beweging telt meer dan 100 Belgische organisaties die ijveren voor een beter milieu. Samen vragen we aan de politici van morgen en nu om onze leefwereld dringend te beschermen. Lees hier de aanbevelingen van de Klimaatcoalitie. 

 Ook oa. onze lidorganisaties GRACQ en Fietsersbond, Beweging.net, Brussel Natuur, Natuurpunt en Natagora zullen er zijn. 

De Vrije Universiteit Brussel, l'Université catholique de Louvain en l'Université de Namur organiseren een onderzoek om thuiswerk onder de loep te nemen.  Ze kijken naar factoren als welzijn, productiviteit en energieverbruik. 

Wat is jouw ervaring? Hoe kan je jouw werk organiseren? Kan jij telewerken? Heb jij de afgelopen jaren nadelen of voordelen ontdekt? Verplaats je je dagelijks naar kantoor, werk je vooral van thuis uit of is het een beetje van de twee? 

Laat het weten aan de onderzoekers! Voorzie een half uurtje om de vragen te beantwoorden.