Artikels

Thema

Schrijf je hier in.

Ga, na een eerste discussie in november, dieper met ons in op de mogelijke pistes voor een zo sociaal rechtvaardig mogelijk rekeningrijden. De hamvraag blijft nog steeds: hoe ontwikkelen we belastingmechanismen die inspelen op het autogebruik in de stad, én garanderen we tegelijk de toegankelijkheid tot mobiliteit voor mensen in kwetsbare situaties? Voor wie wil: je vindt de presentaties en de nota van Ligue des Familles hier

De pistes die we samen ontwikkelen, willen we voorleggen aan de verschillende Brusselse partijen op het verkiezingsdebat van BRAL over mobiliteit, Dit debat organiseren we in samenwerking met Muntpunt op dinsdag 23 april. Save the date!

De verschillende pistes die we momenteel zien, zijn: 

 • Een systeem met inkomensgerelateerde uitzonderingen;  
 • Een systeem met het gewicht van de auto als bepalende factor; 
 • Een systeem dat de opbrengsten sociaal rechtvaardig verdeelt (economisch standpunt); 
 • Een systeem met spitsrechten. Iedereen krijgt een aantal ‘spitsrechten’ per week, die je toestaan om tijdens de spits te rijden. Wie spitsrechten te veel heeft, kan er verkopen aan mensen die er te weinig hebben. 

Heb je zelf nog andere ideeën, suggesties? Laat het ons zeker weten op lieselotte@bral.brussels of op de avond zelf. 

Schrijf je hier in om deel te nemen op woensdag 13 maart om 19u aan het BRAL-café in le Jardin de ma soeur, Grootgodshuisstraat 54, 1000 Brussel. 

Hopelijk tot dan!
Tim & Lieselotte

Video: https://youtu.be/XsdLcpiHvoI

Gedetailleerd programma van de betoging in Brussel op 31 maart:

▪️ 15u30 : Verzamelen aan metrohalte Graaf van Vlaanderen
▪️ 15h30 : Vertrek
▪️ 17h-17h30 : Aankomst Albertinaplein
▪️ 19h30 : Einde van de actiedag

Ontdek de volledige route hier: ➡️http://u.osmfr.org/m/1034707

Voor vragen en info: info@housing-action-day.be

Spread the word!

Deze unieke plaats in Brussel biedt nu kans voor ontmoeting, is een uitkijkpunt en verbindt beide oevers voor fietsers en voetgangers. Dit is geen luxe in een drukbevolkte stad als Brussel, in een zeer dense wijk als Kuregem. 
De brug opnieuw toegankelijk maken voor gemotoriseerd verkeer zou extra verzadigingspunten creëren op de kruisingen met bijvoorbeeld de Bergensesteenweg. 
Het huidige Gewestelijke Mobiliteitsplan heeft als doel gemotoriseerd transitverkeer doorheen buurtwijken onmogelijk te maken. Een autovrije Pierre Marchantbrug komt daaraan tegemoet. De voorgestelde werken passen ook in de voorschriften van het Bijzonder Bestemmingsplan Biestebroek. 

Om al die redenen vraag BRAL om een positief advies voor het voorstel voor de Pierre Marchantbrug.

Hiertegenover staan duizenden mensen die worstelen om een fatsoenlijke woning te vinden, een woning tegen een prijs proportioneel aan hun inkomen, of om zelfs gewoon een dak boven hun hoofd te hebben. Bij zij die het moeilijkst hebben om betaalbare, degelijke woning te vinden, zien we veel alleenstaande vrouwen, dak- en thuislozen, mensen met een migratieachtergrond. Mensen zonder papieren worden ook hard getroffen door de wooncrisis, zij maken 60% uit van het aantal daklozen in Brussel. Op het federale niveau roepen wij de regering op om duidelijke, transparante en permanente criteria vast te leggen voor regularisatie en voor de toegang tot rechten van mensen zonder papieren, wat de enige manier is waarop deze mensen toegang kunnen krijgen tot fatsoenlijke huisvesting. 

Wij, een nationale alliantie van verenigingen en collectieven die actief zijn in de gezondheidszorg, de strijd tegen de armoede, het recht op de stad en het recht op huisvesting, weigeren ons neer te leggen bij de wooncrisis. Wij blijven herhalen dat hoge huurprijzen en dak- en thuisloosheid niet het resultaat zijn van een onvermijdelijke tendens maar wel het gevolg van maatschappelijke en politieke keuzes. 

Chronische onderinvestering in het aanbod van sociale huisvesting, de leegstand van duizenden woningen (zowel sociale als particuliere), beleid toegespitst op huiseigenaren om hen te helpen kopen en renoveren, en stedenbouwkundige plannen die voorrang geven aan luxe en toeristische accommodaties... Dit alles gaat ten koste van de lokale bevolking en raakt bovendien mensen in de meest kwetsbare situaties het hardst. Met nog maar een paar maanden te gaan voor de federale, nationale en regionale verkiezingen willen we de politieke besluitvormers eraan herinneren dat het wel degelijk hun verantwoordelijkheid is om het recht op huisvesting voor iedereen te garanderen. 

Om deze machtsverhoudingen om te keren roepen we alle bewoners van onze dorpen en steden op om massaal en breed te mobiliseren. Tegenover de kille berekeningen van investeerders, de oordeelkundige investeringen in onze woonruimtes, de uitverkoop van steden en dorpen in het belang van enkelen, tonen wij ons solidair en mobiliseren wij samen. Huisvesting is een collectief probleem dat ons allen aangaat. 

Op Brussels niveau eisen we: 

 • Meer sociale woningen en alternatieven voor de private markt. Massale bouw en renovatie van sociale woningen: om toegankelijke huisvesting voor mensen in de meest kwetsbare situaties te garanderen, de huurprijzen laag te houden en gentrificatie te voorkomen. Dit betekent een quotum opleggen van minstens 60% sociale huurwoningen in alle grote openbare huisvestingsprojecten, en 100% op openbare grond. Privéontwikkelaars moeten verplicht worden om tussen 15% en 25% sociale woningen in al hun projecten te realiseren. 
 • Een onmiddellijke verlaging van de huurprijzen met 20%! We vragen om een verlaging van de huren met 20% ten opzichte van de huidige huurprijs rooster - dat bindend moet worden. We vragen ook om een verplichte registratie van huurcontracten en een veel strikter kader voor huurverhogingen tijdens en tussen huurcontracten. 
 • Het einde van uithuiszettingen en een brede regularisatie Geen uitzetting zonder herhuisvesting. Uithuiszettingen moeten verboden worden in sociale woningen. We vragen ook om een regionaal fonds op te richten om huurschulden in te lossen en om betere sancties voor huisbazen die illegaal uitzetten. Tot slot is het regulariseren van mensen zonder wettig verblijf volgens duidelijke, transparante en humane criteria de enige manier om ervoor te zorgen dat deze groep toegang heeft tot betaalbare en toereikende huisvesting. 

Voor Vlaanderen: 

 • Het aantal sociale woningen verdubbelen Sociale huisvesting is erg belangrijk en werkt goed. In Vlaanderen staan 176.000 gezinnen op de wachtlijst en dan is er maar één gepast antwoord: het aantal sociale woningen moet verdubbelen! Elke gemeente moet haar verantwoordelijkheid opnemen en de Vlaamse regering moet zorgen dat de budgetten voor sociale woningbouw effectief gebruikt worden. 
 • Nieuwe drempels voor sociale huisvesting wegwerken De nieuwe regels voor wie een sociale woning wil huren, hebben niets met wonen te maken. De Vlaamse regering probeert de wachtlijsten te minderen door mensen uit te sluiten en door de sociale huurder verder te stigmatiseren. Door voorrang te geven aan mensen met ‘lokale binding’ vallen heel wat kwetsbare gezinnen uit de boot. De verplichtingen om een taaltest af te leggen, zich in te schrijven bij de VDAB en slechts een beperkte hoeveelheid spaargeld te bezitten, zijn onaanvaardbaar! Wonen is een grondrecht. 
 • De huurmarkt reguleren om de huren te verlagen, de kwaliteit van de woningen te verbeteren en discriminatie tegen te gaan. Huurders op de private markt worden nog steeds geconfronteerd met woningen in slechte staat, met hoge huurprijzen en met discriminatie. Verplichte kwaliteitscontroles van huurwoningen zijn absoluut noodzakelijk. Malafide verhuurders kunnen aangepakt worden als de huurprijs te hoog is voor te weinig kwaliteit. Er moeten praktijktesten met sancties voor overtreders komen op discriminatie tegen te gaan. We weten wat de problemen zijn op de private huurmarkt. En we weten welke oplossingen er zijn. Het is nu aan de Vlaamse overheid om er effectief werk van te maken! 

In Wallonië roepen we op tot: 

 • Fatsoenlijke, betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen! 
 • Een einde aan de straffeloosheid van huiseigenaars 
 • Een einde aan de onbetaalbare huurprijzen 
 • De bestrijding van discriminatie bij het zoeken van woning, Geen discriminatie op basis van inkomen, afkomst, geslacht of leeftijd 
 • Massale investeringen in sociale huisvesting  
 • Geen uitzettingen zonder herhuisvesting  
 • Het opvorderen van leegstaande woningen  
 • De bestrijding van dakloosheid, niet van daklozen  
 • De afschaffing van het statuut van samenwonende 

De ondertekenende verenigingen: 

Action Logement Bruxelles, Actrices et Acteurs des Temps Présents (AADTP), Angela.D, ARAU – Atelier de Recherche et d’Action Urbaines, ArtiCulE, ATD Quart Monde en Belgique, Atelier des droits sociaux, BRAL, Brussels Platform Armoede (BPA), Bruxelles Laïque, Bulle Wasserette Mobile, Buurtwinkel vzw, Cap Migrants asbl, CADTM: Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, Climaxi vzw, Centre de Rénovation urbaine (CRU-CSV), Collectif Logement – Maison de la Solidarité, Collectif ÅTTA, Collectif Droit Au Logement Tournai, Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM), Comité de Défense de Saint-Gilles (CODES), Comité de la Samaritaine), Communa, Convivences, Diogènes, DoucheFLUX, Droit à un Toit, DUNE asbl, Entre-Murs Entre-Mondes, Equipes Populaires Bruxelles, Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement – Brusselse Federatie van Unie voor de Huisvesting (FéBUL-BFUH), FGTB-ABVV Bruxelles-Brussel, Front Rendre Visible l'Invisible, Habitat et Participation, Habitat et Rénovation, Hart Boven Hard Brussel, Hôtel Flambeau, Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA), Fédération des Services Sociaux (FdSS) – Fédération van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBMD), Infirmiers de rue, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Jobdignity, L’ilot, La Fonderie – Musée bruxellois des industries et du travail, La Maison du livre, La Rue, La Vénerie – Centre culturel de Watermael-Boitsfort, Le Forum Bruxelles contre les inégalités, Ligue des Droits Humains, Maison de Quartier Bonnevie – Buurthuis Bonnevie, Maison Médicale du Vieux Molenbeek, Migrant Libre, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Netwerk Tegen Armoede, Periferia, Pigmentvzw, Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat - Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (RBDH-BBRoW), Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat (RWDH), Rassemblement des Associations de Promotion du Logement (RAPeL), Relogeas asbl, Rencontre des Continents, Réseau Brabançon pour le Droit au Logement, Rom en Rom, Syndicat des IMMENSES, Syndicat des Locataires, Toestand, Uit de marge vzw, Union des Locataires d’Anderlecht Cureghem (ULAC-UVAK), Union des Locataires Quartier Nord, Une maison en plus, Union des Locataires Marolliennes (ULM), UNITED STAGES Belgium, Utopirate / PiratonsBxl, Samenlevingsopbouw Brussel vzw, SMES-B (Santé Mentale & Exclusion Sociale - Belgique), Solidarité sur le bitume – Info SDF, Vian asbl, Vlaams Huurdersplatform, Welzijnszorg, Woningen 123 logement, Zablière – Zad d’Arlon 

De Straatverplegers kiezen ervoor de mensen te volgen die er het ergst aan toe zijn. Ze nemen geen genoegen met een ‘neen’. Als ze besluiten dat iemand hun hulp nodig heeft, zullen ze wekelijks terugkomen naar die persoon, zelfs al was het maar met een doosje natte doekjes om zich te verfrissen. Ze vinden het heel belangrijk dat een persoon zijn eigenwaarde terugvindt en hygiëne is dan vaak een eerste stap. Verder informeren ze mensen over hoe om te gaan met de hitte en koude in de stad. Je zag misschien al eens hun kaart van de drinkwaterfonteintjes en de gratis openbare toiletten in Brussel?  

De Straatverplegers werken vooral in het centrum van Brussel zoals de voetgangerszone en het Noord- en het Zuidstation. Maar ook op andere plekken in Brussel kan je de straatteams vinden. 

Straatverplegers helpen mensen in een moeilijke situatie ook een geschikte woning te vinden. Ze geloven in het principe van “Housing First”: herstellen van overleven op straat begint met een dak boven je hoofd. We weten allemaal dat een betaalbare woning vinden in Brussel niet evident is, zeker niet voor daklozen. De Straatverplegers breidden daarom recent hun beleidsteam uit om te lobbyen bij politici. Ze willen bijvoorbeeld dat daklozen hoger op de lijst komen voor een sociale woning, omdat zij volgens hen er het meeste nood aan hebben. 

De organisatie heeft al meerdere successen gehad waarin ze daklozen terug op eigen benen hebben laten staan. Ze zorgden voor een huis, een betere gezondheid en leefomstandigheden. Koen liet ons de getuigenis zien van Luc, die zeven jaar op straat woonde. Neen, leefde, want je ‘woont’ niet op straat. De Straatverplegers vonden voor hem een plek in een rusthuis. Het greep ons allemaal aan om zijn trots over zijn eigen plek te zien, maar ook de wonden die het leven op straat naliet. We delen het dan ook graag met jou: https://www.youtube.com/watch?v=EjRF0uOS75c  

Voor meer informatie klik hier. Je kan de Straatverplegers hier steunen.  

Zie je een dakloze in Brussel? Voor dringende medische hulp contacteer je best de ambulance op het nummer 112. Mensen in een minder urgente, maar toch ernstige situatie, kan je melden aan de Straatverplegers op info@idr-sv.org of 02 265 33 00. 

Het pact is opgebouwd rond 4 centrale pijlers en 40 belangrijke maatregelen om dit te bereiken.
Ben je benieuwd? Lees de volledige tekst hier!

 

Met: Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR), Jean-Marc Nollet (Ecolo), Laszlo Schoonbroodt (PTB), François De Smet (DéFi), Jean-Luc Crucke (Les Engagés), Zuhal Demir (N-VA), Jo Brouns (CD&V), Jos D’Haese (PVDA), Bruno Tobback (Vooruit), Steven Coenengrachts (OpenVLD), Mieke Schauvliege (Groen).

Laat je stem horen en neem deel aan de discussie over hoe we onze planeet kunnen beschermen en de biodiversiteit kunnen behouden. Mis deze kans niet om betrokken te zijn bij de politieke actie voor een duurzame toekomst!

Dit debat wordt georganiseerd door Canopea, Bond Beter Leefmilieu, BRAL, IEB, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt en WWF-België.

Gratis!

Schrijf je in op https://www.eventbrite.com/e/tickets-het-grote-natuur-en-klimaat-debat-810145897187

Afgelopen woensdag (27 maart) hadden we ons slotatelier dat plaatsvond in de antenne van Renovas aan het Lehonplein. Hier presenteerden we onze finale resultaten. Deze hebben we samen met de groep geïnterpreteerd en geprobeerd te verklaren. Verder hadden we de schepen van mobiliteit uitgenodigd om haar de toch wel verontrustende resultaten voor te leggen. Er werd nagedacht over oplossingen en een gesprek gevoerd over de lokale verschillen.  

Er volgde een scherp gesprek over de mobiliteit in de wijk. Luchtkwaliteit raakt aan vele andere uitdagingen in de wijk en dat werd hier opnieuw duidelijk. Hoewel we ons lokale netwerk willen verschuiven naar de Tivoliwijk, beslisten we toch om Schaarbeek nog niet helemaal los te laten. Zo zullen er twee meetapparaten blijven hangen en zullen we met onze resultaten nog andere lokale politici proberen bereiken en om oplossingen vragen. 

Bedankt aan alle deelnemers van de ateliers voor hun inzet voor de Schaarbeekse luchtkwaliteit! Wil je meer te weten komen over de resultaten in Schaarbeek of meewerken aan oplossingen? Contacteer ons dan op expair@bral.brussels

Wat houdt de campagne in?

De focus ligt op de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober. De campagne wil mensen in Brussel en Vlaanderen bereiken die twijfelen om extreemrechts te stemmen of die denken dat extreemrechts oplossingen heeft voor grote problemen, zoals sociale ongelijkheid, de wooncrisis en stijgende prijzen.

Hoe ziet de campagne eruit?

“We gaan met deze mensen praten op straat en andere openbare plekken, zoals markten en winkelstraten. We willen mensen informeren over de standpunten van extreemrechts, zodat mensen een bewuste keuzen kunnen maken.” – Rose-May

 Ze hebben vier manieren om dit te doen:

 • Een krant om mee op stap te gaan,  met vragen zoals “Wil het Vlaams Belang meer sociale woningen?”
 • Een artistiek aanbod voor in de publieke ruimte,
 • Een vormingsaanbod voor vrijwilligers die meedoen met acties in de publieke ruimte,
 • Een gezelschapsspel om in groep te spreken over de standpunten van extreemrechts.

Wil je gebruik maken van dit materiaal (of een deel ervan)? Wil je mee je schouders zetten onder deze campagne? Neem dan contact op met XrightNo@hotmail.com. Je kan de campagne ook financieel steunen op de Triodosrekening BE96 5230 8107 5305. 

Meer info:

Je kan de activiteiten die ze organiseren, ontdekken op hun website. Een kleine greep uit het aanbod: 

 • Pro Velo en de gemeente Jette organiseren twee fietstochten in het weekend van 20 en 21 april om de kunstenaars te bewonderen die deelnemen aan het APA (Artiestenparcours d'Artistes) 2024. 
 • In het kader van de autoluwe wijk VoorpleinEN nodigen de gemeenten Sint-Gillis en Vorst je uit om elke eerste zaterdag van de maand de natuurlijke schoonheid en architectuur van de voorpleinen en hun omgeving te ontdekken. 

De crisis van betaalbare huisvesting verspreidt zich in heel Europa: stijgende huurprijzen, onvoorspelbare energierekeningen, ongezonde woningen, geïsoleerde personen, gezondheidsproblemen qua mentale, ademhalings- en hartgezondheid, enzovoort. Tegelijkertijd is onze woningvoorraad slecht geïsoleerd en sterk afhankelijk van gas en stookolie en daarmee verantwoordelijk voor 15% van de Belgische broeikasgasemissies.

Veertig eisen

De sociale en milieugerichte organisaties van de Klimaatcoalitie hebben zich aan tafel gezet om een Woon-energiepact op te stellen. Dit pact erkent noodzaak om de twee uitdagingen te verbinden: zowel energiezuinige en koolstofneutrale gebouwen nastreven, als toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen. Renovatie zal rechtvaardig zijn, of zal niet zijn.

Als we prioriteit moeten geven aan de meest energieverslindende woningen, dan kan dat niet zonder steun aan de kwetsbare eigenaars en huurders, die alleen staan voor de moeilijkheden van een onontkoombare renovatie.

Dit pact omvat veertig eisen. In het hart van onze boodschap: als we ons in de eerste plaats moeten richten op de meest energieverslindende woningen, kan dat niet zonder ondersteuning van kwetsbare eigenaars en huurders, die alleen staan voor de moeilijkheden van een onvermijdelijke renovatie. Deze moeilijkheden zijn niet alleen financieel. De overheid moet de kandidaten meer en beter begeleiding om hen stap voor stap door het renovatieproces te leiden. Men moet zich ook bekommeren om de financiering van renovaties voor kwetsbare eigenaars, omdat het huidige premiesysteem voornamelijk ten goede komt aan de welgestelden, die de capaciteit hebben om dergelijke stappen te zetten (complexiteit, prefinanciering, enz.). 

Het pact stelt oplossingen voor zoals het verstrekken van langlopende "stenen-gebonden" leningen om speculatie tegen te gaan, publieke investeerders als derde partij, of op maat gemaakte prefinanciering tot 100% van de kosten van de werken, ... Andere innovatieve financieringswijzen worden onderzocht.

Het pact gaat verder en vraagt om een echte overweging van huurders in het publieke renovatiebeleid. Voor de Klimaatcoalitie mag energierenovatie niet leiden tot extra uitsluiting of versterking van reeds bestaande ongelijkheden tussen huurders en eigenaars. Gemiddeld stijgen de huurprijzen in Brussel elke 10 jaar met 20% bovenop de indexering. Aan de andere kant is de woningvoorraad in zeer slechte staat: laten we niet vergeten dat het tijdelijke verbod, in Wallonië en Brussel, op het indexeren van huurprijzen van woningen met een zeer lage EPC bijna 75% van de huurders heeft getroffen.

Geen renovatie zonder regulering van de private markt

Zonder renovatieverplichting zullen eigenaars doorgaan met het aanbieden van energieverslindende woningen op de markt. Zonder huurprijsregulering zullen degenen die renoveren, proberen hun investering snel terug te verdienen. Een scenario dat absoluut vermeden moet worden: in Ierland hebben verhuurders, na het ontvangen van premies in het kader van een nationaal renovatieplan, de huurprijzen verdubbeld! Een politieke maatregel voor huurprijsregulering is essentieel om ervoor te zorgen dat gerenoveerde woningen betaalbaar blijven. Zonder regulering leiden huurverhogingen tot "renovatie-uitsluitingen" en vormen van groene gentrificatie.

Publieke en coöperatieve huisvesting in het hart van de uitdagingen

Waardig kunnen wonen is een fundamenteel recht dat de overheid moet garanderen. Vandaar de noodzaak van een herziening van het sociaal huisvestingsbeleid: momenteel staan ​​56.000 huishoudens op de wachtlijst voor sociale huisvesting in Brussel, met een wachttijd van 8 tot 17 jaar. In Wallonië gaat het om meer dan 42.000 huishoudens. En velen durven zelfs niet meer te solliciteren. Daarom moet de staat onmiddellijk het aantal sociale woningen verhogen en deze voorbeeldig maken op energiegebied. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van privéwoningen of door de eigendom van grond en gebouwen te scheiden (Community Land Trust-model).

Laten we stoppen met het betonneren van open grond en laten we renovatie in plaats van nieuwbouw aanmoedigen. Dit is een collectief probleem. Individuele logica is niet langer voldoende, analyseert het pact. Evenzo zijn collectieve renovaties en begeleiding door renovatieplatforms, op het niveau van gebouwen, straten, wijken, aan de gang en worden ze uitgevoerd. Ze zorgen voor schaalvoordelen en een sneeuwbaleffect, maar zouden fiscaal moeten worden begunstigd om sneller en verder te gaan.

Het pact pleit er tot slot voor dat al deze maatregelen deel uitmaken van een prioritair actieplan, met massale investeringen en hervormingen. Om toegang te krijgen tot Europese fondsen (ETS 2), moet België een sociaal klimaatplan ontwikkelen. We vragen dat de maatregelen van dit pact daarin worden opgenomen. De noodzaak is absoluut, voor de huidige en toekomstige generaties.